Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d. 

Jouw gekozen filters:
De grootste misrekenaars in het leven zijn zij die alles willen berekenen.
C. Rijnsdorp
Presentatie ‘Concurrent of Bondgenoot - debat over christelijk perspectief op populisme

Presentatie "‘Concurrent of Bondgenoot" - debat over ch ...

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.
Psalm 19 vers 1
Van der Staaij over corona en de coronawet

Van der Staaij over corona en de coronawet

De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.
Spreuken 16 vers 32
Promo Studio SGP | #03 'Boeren en vissers'

Promo Studio SGP | #03 'Boeren en vissers'

Wie geen regels kent, is een dwaas, maar wie geen uitzonderingen kent is dubbel zot.
J. Overduin
Studio SGP | #02 'Werken en ondernemen'

Studio SGP | #02 'Werken en ondernemen'

Wijsheid is beter dan kracht.
Prediker 9 vers 16
Studio SGP | #01 'Week van het Leven'

Studio SGP | #01 'Week van het Leven'

'Zien we gorilla's over het hoofd?'

'Zien we gorilla's over het hoofd?'

Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeglijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken.
Jakobus 3 vers 17 en 18
Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het leven, rechtvaardigheid en eer vinden.
Spreuken 21 vers 21
'Stel je eens voor dat er een God is...' - SGP vs CDA over belang kerkdiensten

'Stel je eens voor dat er een God is...' - SGP vs CDA o ...

Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!
Psalm 4 vers 6 en 7
Van der Staaij versus Grapperhaus over Staphorst

Van der Staaij versus Grapperhaus over Staphorst

Omdat Jezus Christus alle macht in hemel en op aarde heeft, is Hij ook Heer van de overheid. De overheid móet Christus dienen, of ze nu wil of niet.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Eén jaar later: boeren nog verder in de verdrukking

Een goede herder scheert zijn schapen, maar vilt ze niet.
Suetonis
De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!
Psalm 146 vers 10
Hilariteit met Jetten en Van der Staaij

Hilariteit met Jetten en Van der Staaij

Want door [Jezus Christus] zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.
Kolossensen 1 vers 16
Maar de vrucht des Geestes is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
Galaten 5 vers 22
De rechtvaardigheid van de belastingtarieven interesseert God evenzeer, zo niet meer, als de aanhankelijkheid van een bevindelijke ziel.
A. A. van Ruler
Complete bijdrage Van der Staaij #APB2020

Complete bijdrage Van der Staaij #APB2020

Het principiële individualisme is niets anders dan de voltooide liefdeloosheid.
K.H. Miskotte
Democratie is de slechtste regeringsvorm op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd.
Winston Churchill
De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, allen, die ze doen, hebben goed verstand; Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.
Psalm 111 vers 10
SGP zeer kritisch over #EU-hulpfonds

SGP zeer kritisch over #EU-hulpfonds

Jezus Christus zal in doodsnood zijn tot het einde der tijden. Gedurende die tijd moeten wij niet slapen.
Blaise Pascal
God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën.
Psalm 46 vers 2 en 3