“Als boer werk ik, samen met mijn zoons en onze ruim 100 koeien, aan de voedselvoorziening van Nederland. Een uiterst belangrijke taak waardoor de winkelschappen vol staan. De meeste landgenoten zien dat in en dragen ons werk daarom gelukkig een warm hart toe. 

Verbonden met de leefomgeving waarin ik woon en werk, houden we - net als de meeste boeren - rekening met de draagkracht van de natuur. We zetten al decennia in op innovaties om bijvoorbeeld stikstof te reduceren. 

"Ik zet me in voor de voedselvoorziening van Nederland."

Als boer ben je gewend aan onzekerheden in bijvoorbeeld het weer en de markt. Je leert als ondernemer daarop te anticiperen. Maar de wispelturigheid van de overheid gaat zelfs ons ondernemerschap te ver. Heldere kaders van een voorspelbare en betrouwbare overheid zijn daarom dé randvoorwaarden voor toekomstperspectief!” 

Henk van der Wind, melkveehouder in Maarsbergen