“Toen ik gisteren op straat liep en een auto met hoge snelheid hoorde naderen, keek ik direct om me heen om te bepalen of ik veilig genoeg was. Staat er een lantaarnpaal tussen mij en de naderende auto in? 

Als ik in Nederland op straat loop, ben ik niet bang, maar wel alert. Ik ben me ervan bewust dat ik goed herkenbaar ben als zichtbare orthodoxe Jood en daarom houd ik mijn omgeving steeds goed in het oog. Helaas heeft de ervaring geleerd dat dit nodig is.

"Als ik op straat loop, ben ik alert."

Antisemitisme is nooit uit Nederland verdwenen. Soms lijkt het te sluimeren, maar tegenwoordig steekt het ook zichtbaar de kop weer op. Erkenning en bestrijding van antisemitisme blijft nodig en daarom pleit ik mét de SGP voor een adequate aanpak voor onze veiligheid!” 

Binyomin Jacobs, opperrabbijn