Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d. 

Jouw gekozen filters:
Presentatie ‘Concurrent of Bondgenoot - debat over christelijk perspectief op populisme

Presentatie "‘Concurrent of Bondgenoot" - debat over ch ...

Van der Staaij over corona en de coronawet

Van der Staaij over corona en de coronawet

De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!
Psalm 146 vers 10
Promo Studio SGP | #03 'Boeren en vissers'

Promo Studio SGP | #03 'Boeren en vissers'

Studio SGP | #02 'Werken en ondernemen'

Studio SGP | #02 'Werken en ondernemen'

Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën.
Spreuken 14 vers 34
Studio SGP | #01 'Week van het Leven'

Studio SGP | #01 'Week van het Leven'

Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik toch vandaag nog een appelboompje planten.
Maarten Luther (1483-1546)
Vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid, het heden aan Zijn liefde en de toekomst aan Zijn voorzienigheid.
Aurelius Augustinus (354-430)
'Zien we gorilla's over het hoofd?'

'Zien we gorilla's over het hoofd?'

Een land waar allen vrij zijn om alles te doen, verliest de echte vrijheid.
O. Noordmans
Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Psalm 125 vers 1 en 2
Zonder kennis van het verleden weten we in het heden geen weg te vinden.
Gerrit Holdijk (1944-2015)
'Stel je eens voor dat er een God is...' - SGP vs CDA over belang kerkdiensten

'Stel je eens voor dat er een God is...' - SGP vs CDA o ...

Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
Romeinen 12 vers 18
Van der Staaij versus Grapperhaus over Staphorst

Van der Staaij versus Grapperhaus over Staphorst

Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!
Psalm 4 vers 6 en 7

Eén jaar later: boeren nog verder in de verdrukking

Democratie is de slechtste regeringsvorm op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd.
Winston Churchill
De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.
Spreuken 16 vers 32
Hilariteit met Jetten en Van der Staaij

Hilariteit met Jetten en Van der Staaij

Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.
Prediker 12: slotsom
De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.
Psalm 19 vers 1
Jezus Christus zal in doodsnood zijn tot het einde der tijden. Gedurende die tijd moeten wij niet slapen.
Blaise Pascal
Complete bijdrage Van der Staaij #APB2020

Complete bijdrage Van der Staaij #APB2020

HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid? Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt.
Psalm 15 vers 1 en 2
Het principiële individualisme is niets anders dan de voltooide liefdeloosheid.
K.H. Miskotte