“Vrijheid is een groot goed. Mijn leerlingen leer ik dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijheid geeft ook verantwoordelijkheid: heb respect voor anderen. Door de vrijheid van onderwijs kunnen ouders en kinderen het onderwijs kiezen dat dicht bij hun eigen identiteit ligt. Dát is de plek waar kinderen zich veilig voelen.

"Een plek waar kinderen zich veilig voelen."

De overheid hecht terecht veel waarde aan de kwaliteit van onderwijs. Maar overheidsbemoeienis kan ook te ver gaan. De overheid moet geen burgerschapsvisie opleggen die niet aansluit bij onze identiteit. Kaders zijn prima, maar een keurslijf voor ons denken is vrijheidsberoving! Zelf hoef ik gelukkig niet elke dag na te denken over dit soort bedreigingen van de onderwijsvrijheid. Ik ben blij dat de SGP hiervoor zijn best doet!” 

Léanne Offerman, leerkracht groep 8, Eben-Haëzerschool Oud-Beijerland