Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d. 

Jouw gekozen filters:
HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid? Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt.
Psalm 15 vers 1 en 2
Presentatie ‘Concurrent of Bondgenoot - debat over christelijk perspectief op populisme

Presentatie "‘Concurrent of Bondgenoot" - debat over ch ...

Van der Staaij over corona en de coronawet

Van der Staaij over corona en de coronawet

Promo Studio SGP | #03 'Boeren en vissers'

Promo Studio SGP | #03 'Boeren en vissers'

Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God?
Micha 6 vers 8
Studio SGP | #02 'Werken en ondernemen'

Studio SGP | #02 'Werken en ondernemen'

Een goede herder scheert zijn schapen, maar vilt ze niet.
Suetonis
Angst is de hoogtevrees van de vrijheid.
Sören Kierkegaard
Studio SGP | #01 'Week van het Leven'

Studio SGP | #01 'Week van het Leven'

Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik toch vandaag nog een appelboompje planten.
Maarten Luther (1483-1546)
'Zien we gorilla's over het hoofd?'

'Zien we gorilla's over het hoofd?'

Vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid, het heden aan Zijn liefde en de toekomst aan Zijn voorzienigheid.
Aurelius Augustinus (354-430)
Alle goede gave, en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij Wie geen verandering is, of schaduw van omkering.
Jakobus 1 vers 17
'Stel je eens voor dat er een God is...' - SGP vs CDA over belang kerkdiensten

'Stel je eens voor dat er een God is...' - SGP vs CDA o ...

Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.
Prediker 12: slotsom
Van der Staaij versus Grapperhaus over Staphorst

Van der Staaij versus Grapperhaus over Staphorst

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.
Johannes 8 vers 36

Eén jaar later: boeren nog verder in de verdrukking

Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.
Romeinen 12 vers 21
Omdat Jezus Christus alle macht in hemel en op aarde heeft, is Hij ook Heer van de overheid. De overheid móet Christus dienen, of ze nu wil of niet.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
Hilariteit met Jetten en Van der Staaij

Hilariteit met Jetten en Van der Staaij

Want door [Jezus Christus] zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.
Kolossensen 1 vers 16
Het principiële individualisme is niets anders dan de voltooide liefdeloosheid.
K.H. Miskotte