“Bij mijn werk in de thuiszorg krijg ik van cliënten veel waardering. Ik zie dat deze levens niet ‘voltooid’ zijn, maar hun waarde blijven houden! Voor de cliënt is het belangrijk om zoveel mogelijk zelf te doen, geholpen door hun persoonlijke netwerk en technologieën. Maar deze buffer is niet genoeg, want de druk op de zorg neemt toe en de beheersbaarheidvoor ons neemt af. Veel zorg wordt verplaatst naar thuis.

De druk op de zorg neemt toe.

De vergrijzing vraagt om een overheid die deze zorg voldoende faciliteert en meedenkt voor alternatieven. Onze opdracht om vanuit barmhartigheid te zorgen, voeren we met passie uit. We hebben daarin wel het vertrouwen nodig van de overheid en alle betrokkenen. Beperk bijvoorbeeld de administratieve lasten, want dat helpt zorgvragers en verzorgenden!”

Marije ter Maaten, wijkverpleegkundige RST Zorgverleners