Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d. 

Jouw gekozen filters:
Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën.
Spreuken 14 vers 34
Event | 'Hoe conservatief is de SGP?'

Event | 'Hoe conservatief is de SGP?'

Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Psalm 125 vers 1 en 2
Speech Dick van Meeuwen - Verkiezingscongres

Speech Dick van Meeuwen - Verkiezingscongres

Studio SGP | #09 'Val kabinet, thuis lesgeven en de zorg'

Studio SGP | #09 'Val kabinet, thuis lesgeven en de zor ...

Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
Romeinen 12 vers 18
Studio SGP | #08 'VS, Corona en Christenvervolging'

Studio SGP | #08 'VS, Corona en Christenvervolging'

Angst is de hoogtevrees van de vrijheid.
Sören Kierkegaard
Event | Nieuwjaarsconcert 2021

Event | Nieuwjaarsconcert 2021

Studio SGP | #07 'Kerstspecial'

Studio SGP | #07 'Kerstspecial'

Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!
Psalm 4 vers 6 en 7
Kerstgroet familie Van der Staaij

Kerstgroet familie Van der Staaij

Vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid, het heden aan Zijn liefde en de toekomst aan Zijn voorzienigheid.
Aurelius Augustinus (354-430)
Zonder kennis van het verleden weten we in het heden geen weg te vinden.
Gerrit Holdijk (1944-2015)
Studio SGP | #06 'Lockdown en veiligheid'

Studio SGP | #06 'Lockdown en veiligheid'

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.
David Ben Goerion
Studio SGP | #05 'Israël & antisemitisme'

Studio SGP | #05 'Israël & antisemitisme'