Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d. 

Jouw gekozen filters:
Studio SGP | #09 'Val kabinet, thuis lesgeven en de zorg'

Studio SGP | #09 'Val kabinet, thuis lesgeven en de zor ...

Zonder kennis van het verleden weten we in het heden geen weg te vinden.
Gerrit Holdijk (1944-2015)
Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.
David Ben Goerion
Studio SGP | #08 'VS, Corona en Christenvervolging'

Studio SGP | #08 'VS, Corona en Christenvervolging'

Een land waar allen vrij zijn om alles te doen, verliest de echte vrijheid.
O. Noordmans
Nieuwjaarsconcert 2021

Nieuwjaarsconcert 2021

De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, allen, die ze doen, hebben goed verstand; Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.
Psalm 111 vers 10
Studio SGP | #07 'Kerstspecial'

Studio SGP | #07 'Kerstspecial'

Kerstgroet familie Van der Staaij

Kerstgroet familie Van der Staaij

De grootste misrekenaars in het leven zijn zij die alles willen berekenen.
C. Rijnsdorp
Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; en zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag.
Psalm 37 vers 5 en 6
Studio SGP | #06 'Lockdown en veiligheid'

Studio SGP | #06 'Lockdown en veiligheid'

Als je van het Evangelie gelooft wat je bevalt en verwerpt wat je niet bevalt, is het niet het Evangelie dat je gelooft, maar jezelf.
Aurelius Augustinus (354-430)
Studio SGP | #05 'Israël & antisemitisme'

Studio SGP | #05 'Israël & antisemitisme'

Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.
Romeinen 12 vers 21
Een goede herder scheert zijn schapen, maar vilt ze niet.
Suetonis
Studio SGP I #04 'Onze tradities, gezin en eenverdiener'

Studio SGP I #04 'Onze tradities, gezin en eenverdiener ...

Het principiële individualisme is niets anders dan de voltooide liefdeloosheid.
K.H. Miskotte
Studio SGP | #03 'Migratie, boeren en vissers'

Studio SGP | #03 'Migratie, boeren en vissers'

Want door [Jezus Christus] zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.
Kolossensen 1 vers 16