13 maart 2021

Hoe zet de SGP zich in voor... de ondernemer

 

De SGP draagt ondernemers een warm hart toe. Zeker in deze tijd, waarin steeds meer ondernemers nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. In een serie publicaties zetten wij uiteen hoe wij voor een bepaalde doelgroep opkomen. Deze week de ondernemers. Download hier de infographic of lees onderstaande tekst door.

 

Lastenverlaging MKB

De SGP wil belastingverlaging voor MKB-ondernemers. Zij vormen de motor van de economie. De SGP wil dat het tarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting omlaag gaat. Verder wil de partij dat een verhoging van de stroombelasting (ODE-heffing) voor het MKB moet teruggedraaid worden. De SGP wil ook de premies voor de werknemersverzekeringen fors omlaag brengen

Financiering, innovatie en verduurzaming

Ondernemers denken vooruit. Zij verdienen steun bij investeringen in innovatie en verduurzaming. De SGP wil extra geld uittrekken voor innovatieregelingen voor het MKB en groene investeringsaftrek. Ook vindt zij dat ondernemers steun verdienen voor cyberveiligheid en digitale innovatie. Crowdfundingsplatforms en non-bancaire financiers moeten ten slotte betere toegang krijgen tot garantstellingen van de overheid.

Aanpak regeldruk

Zeker kleine ondernemers hebben geen administratieafdeling om alle rompslomp weg te werken. De SGP wil de regeldruk daarom aanpakken. Er moet weer een duidelijke doelstelling voor verlaging van de regeldruk komen Verder moet de regeldrukwaakhond niet alleen nieuwe regels, maar ook bestaande regeldruk doorlichten. Daarnaast is de loondoorbetaling bij ziekte een grote hobbel voor het aannemen van personeel en maakt kleine bedrijven kwetsbaar. De termijn moet verkort worden.

Voeten in de modder

De SGP heeft een Ondernemersplatform en spreekt veel ondernemers. De partij kaart regelmatig concrete problemen van ondernemers uit verschillende sectoren aan, zoals de sectoren binnenvaart, transport, visserij, landbouw, accountancy, bouwbedrijven, ICT, maakindustrie, hoveniers, installateurs. 

Zondagsrust

De SGP gunt ondernemers en hun werknemers op zondag een dag rust. Deze rustdag is al bij de schepping aan ons gegeven door God. De SGP is tegen winkelopenstelling op zondag. Gedwongen winkelopenstelling op zondag mag niet voorkomen, wat in het contract ook afgesproken is. Ook mogen werknemers niet gedwongen worden om te werken op zondag.