8 februari 2021

SGP: EU moet zijn plek kennen

‘De Europese Unie moet zijn plek kennen’, zo vindt de SGP. In aanloop naar de verkiezingen wordt wekelijks extra aandacht geschonken aan een voor de SGP aangelegen onderwerp. Deze week: Europa en de euro.

‘Nederland is op zijn plek binnen een EU die zijn plek kent en terughoudend is in regelgeving,’ aldus partijleider en lijsttrekker Kees van der Staaij. Een breed publiek en politiek debat over de toekomst van de Europese Unie is hard nodig, want wat nu de enige twee mogelijkheden lijken: een Nexit en een federaal Europa, vindt de SGP allebei geen optie. 

Al langer vraagt de partij aandacht voor een ‘bescheiden Europa’ zowel in Brussel als in Den Haag. In de afgelopen jaren vroeg de partij verschillende keren aandacht voor dit onderwerp. Onder andere via een aangenomen motie om de zinsnede ‘steeds hechter wordend verbond te schrappen’. Van der Staaij: “Wij willen meer flexibele samenwerkingsverbanden zodat landen alleen deel nemen aan overeenkomsten als ze er helemaal achter staan. Op die manier neemt de EU niet zomaar allerlei bevoegdheden van de lidstaten over.” De EU moet zich weer richten op kerntaken, want samenwerken is bijvoorbeeld goed bij hulp en handel, maar heel veel andere zaken kunnen de lidstaten prima zelf. Speciale aandacht wil de SGP voor het tegengaan van moderne slavernij, mensenhandel en uitbuiting. Ook wil de SGP dat de EU opkomt voor honderdduizenden vervolgde christenen wereldwijd.

Vanaf het begin van de euro was de SGP er geen voorstander van omdat binnen de Eurozone teveel economische, sociale en culturele verschillen zijn. De partij wil dat alternatieven voor een eenheidsmunt nu echt serieus onderzocht worden omdat de situatie momenteel economisch en financieel niet houdbaar is. De focus moet weer zijn: samenwerken ja, superstaat nee!