28 september 2020

Rusland: druk en dialoog nodig

“Wees scherp in uw blik, maar zacht in uw oordeel.” Dat schreef de grote Russische schrijver Tolstoj. Deze tekent ongeveer hoe de SGP op dit moment naar Rusland kijkt. De Tweede Kamer overlegde vandaag met de regering in de persoon van minister Blok van Buitenlandse Zaken over onze houding tegenover het huidige Rusland. Namens de SGP leverde Kees van der Staaij een inbreng.

De strategie tegenover Rusland is samen te vatten in twee woorden: druk en dialoog. Druk op Rusland is zeker nodig, al was het maar om alles wat er nog steeds speelt in de nasleep van de ramp met de MH-17 en de pijn bij de nabestaanden. Verder speelt de kwestie De Krim en laat de poging om oppositieleider Navalny te vergiftigen zien dat Rusland bepaald geen fatsoenlijke democratie is.

In dat verband bepleitte Van der Staaij opnieuw het belang van substantiële investeringen in onze krijgsmacht en het versterken van de NAVO. Het belang van dat bondgenootschap lijkt meer te worden ingezien door de Russen dan door veel Europeanen, zei hij. Het is ook heel belangrijk dat wij onze afhankelijkheid van Russisch aardgas snel afbouwen. Jezelf afhankelijk maken van ‘de tegenpartij’ is nooit verstandig.  

Dialoog met de verre oosterburen moet echter evenzeer plaatsvinden, dus ook nu proberen met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. In dat verband deed de SGP de suggestie om wat meer aan ‘cultuurdiplomatie’ te doen. Heel concreet stelde Van der Staaij voor om in overleg te gaan met Rusland over de mogelijkheid om beroemde Nederlandse schilderijen die in Rusland hangen, bijvoorbeeld ‘De Terugkeer van de Verloren Zoon’ van Rembrandt, uit te lenen aan een Nederlands museum.