14 juli 2020

Laat Noord niet opdraaien voor Zuid

De Europese regeringsleiders vergaderen vrijdag en zaterdag over een steunpakket van miljarden voor Zuid-Europese landen. De bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer is kort en krachtig: laat Noord niet opdraaien voor Zuid. Lees hieronder zijn bijdrage aan het Kameroverleg waarin hij dit meegeeft aan premier Rutte.

"Tijdens onderhandelingen moet je soms geven en soms nemen. De minister-president weet dat als geen ander. Hoewel aan dat ‘geven’ natuurlijk wel grenzen zitten.

De eerdere voorstellen vanuit Europa over het MFK en het Herstelfonds konden terecht op weinig sympathie van het kabinet rekenen. Vorige week kwam Charles Michel met een nieuw voorstel. Gezien de verhoudingen zou je denken dat hij vast wat water bij de wijn heeft gedaan. Maar niets is minder waar. Het zijn vooral de oude plannen van de Commissie die doorgedrukt zijn. We mogen de korting behouden. Behouden, die korting hadden we dus al. Er wordt een klein beetje heen en weer geschoven met wat posten, er worden wat percentages gewijzigd. En we krijgen wellicht wat zakgeld uit een soort Brexitpot.

 • Hoe ziet die Brexit-reserve er overigens uit, vraag ik de minister-president?
 • Maar voorzitter, ik zie vrijwel geen toenadering tot Nederland in het voorstel. Vandaar de volgende vraag: Wat heeft de Europese Commissie volgens de premier gedaan met de Nederlandse kritiek?
 • En hoe is de Commissie aan Nederland tegemoetgekomen?

Volgens velen is er grote haast nodig om tot een akkoord te komen. En dat terwijl het ESM nog overvol zit, en ook de zuidelijke landen nog gewoon staatsobligaties tegen een lage rente kunnen uitgeven.

 • Is de minister-president het met mij eens dat er helemaal geen sprake is van enige haast, zeker niet met betrekking tot het Herstelfonds?
 • Is de premier het met mij eens dat de discussie over het MFK en het Herstelfonds eigenlijk los van elkaar gevoerd moeten worden?
 • En zo ja, is hij bereid dit tijdens de komende top aan de orde te stellen?

Conditionaliteit
Een groot deel van het Herstelfonds moet naar het Recovery and Resilience Facility (herstel en veerkracht faciliteit) gaan. Maar liefst 560 miljard komt in die pot.

 • Kan de premier aangeven hoe de conditionaliteit eruit ziet?
 • Is de hij van mening dat de conditionaliteit daarvan voldoende gewaarborgd is?
 • En is hij ook van mening dat er op basis van unanimiteit besloten moet worden waar het geld aan besteed wordt? En hoe de gekoppelde hervormingen eruit moeten zien?

Eigen middelen
De Commissie wil ook eigen middelen hebben, Europese belastingen dus. Het standpunt van de SGP daarover is duidelijk: Europese belastingen mogen er nooit komen.

 • Is dat ook het standpunt van het kabinet?

Als het aan de Commissie ligt wordt er volgend jaar een plastictaks ingevoerd. En in 2023 een digitaks. En ondertussen worden er tussen 2021 en 2027 ook andere vormen van belastingen ingevoerd, aldus de Commissie.

 • Hoe gaat de premier voorkomen dat deze Europese belastingen ingevoerd worden?
 • Kan hij toezeggen dat het kabinet onder geen beding instemt met Europese belastingen?

Motie Bisschop/Leijten
Het Herstelfonds komt naast de reguliere begroting om de gevolgen van corona op te vangen. Er is dus geen reden om de reguliere begroting te vergroten. Toch stijgt volgens de eerste berekeningen de Nederlandse afdracht met 600 miljoen per jaar.

 • Is de minister-president het met mij eens dat dit ingaat tegen de motie Bisschop/Leijten?
 • En dat er dus nog een groot deel van de begroting af moet?

Ten slotte
Als de plannen van het herstelfonds doorgaan, gaan we veel landen met hoge schulden opzadelen. Terwijl veel zuidelijke landen al ongezonde overheidsfinanciën hadden, ook al voor de coronacrisis.

 • Is premier Rutte het met mij eens dat er veel meer gedaan moet worden, door de lidstaten, om de onderliggende, fundamentele problemen op te lossen?
 • Hoe gaat dit herstelfonds, volgens de minister-president, ervoor zorgen dat alle lidstaten bij een volgende crisis, net als Nederland, op financieel gebeid gewoon hun eigen boontjes kunnen doppen? Zonder dat er een forse geldstroom van Noord naar Zuid nodig is?
 • Is de premier met mij van mening dat er ingezet moet worden op structurele hervormingen van economieën en van overheidsfinanciën? Hoe ziet hij dit voor zich?

Graag een reactie. Dankuwel.