24 april 2020

Kabinet koopt hart uit landbouw

Het kabinet heeft vandaag een nieuw pakket aan stikstofmaatregelen afgekondigd.

Nog voor de commissie Remkes met haar advies voor de lange termijn aanpak stikstof is gekomen, stuurt het kabinet haar aanpak voor de lange termijn al naar de Tweede Kamer. Die liegt er niet om: 1,3 miljard euro extra voor uitkoop van landbouwbedrijven, bijna 0,5 miljard euro voor maatregelen op het boerenerf, een maximering van het ruw eiwitgehalte van mengvoer, nieuwe emissie-eisen voor nieuwe en bestaande stallen, met wettelijke vastlegging van een streefwaarde voor stikstofreductie in 2030 en van de verplichting om de genoemde bronmaatregelen te nemen. De SGP vindt dat het kabinet hiermee het hart uit de landbouw koopt: ruimte om zelf te kiezen hoe emissiereductie in de regio het best vormgegeven kan worden.

SGP-Kamerlid Roelof zegt in een eerste reactie: "De minister kijkt vooral naar het uitkopen van bedrijven. Dat is duur, kost tijd en hangt als een zwaard van Damocles boven bedrijven rond Natura 2000 gebieden. Waarom wordt boeren rond Natura 2000 gebieden niet veel meer kansen gegund om door emissiereductie op het erf bij te dragen? Dat levert veel meer stikstofwinst op en perspectief voor boeren. Ik ben ook tegen de eenzijdige eisen voor mengvoer en de nieuwe emissie-eisen voor alle stallen. Ik ben bang dat boeren aan handen en voeten gebonden worden, terwijl de situatie op elk bedrijf anders is. Dit moet je veel meer gebiedsgericht oppakken. Verder staat de duidelijke taal over wettelijke vastlegging van streefwaarden en maatregelenpakketten in schril contrast met de onduidelijkheid over het perspectief voor vergunningverlening. Hoog tijd voor een stevig debat."