1 december 2020

EU pakt wéér meer macht | Bijdrage Roelof Bisschop over Europees Minimumloon

Dat de EU steeds meer macht naar zich toetrekt, is staande praktijk. Maar dat dat ook nog eens overduidelijk gebeurt in flagrante strijd met de Europese verdragen, is toch wel erg brutaal. Een ‘mooi’ voorbeeld hiervan is hoe Brussel zich nu ook de zeggenschap toe-eigent over de lonen in de lidstaten. En het kabinet van VVD, CDA, D66 en CU laat dit gebeuren. 
 
“Het EU-verdrag schrijft letterlijk dat de Europese Unie niet bevoegd is over lonen.” Dat zei SGP-kamerlid Roelof Bisschop bij het debat over een Europees minimumloon. Hij hekelde dat de Europese Commissie zich niets van dit artikel in het verdrag aantrekt. En dat het kabinet dit laat gebeuren, ongetwijfeld tot groot genoegen van D66.
 
Lees of bekijk hier de bijdrage van Roelof Bisschop.
 
“De Europese Unie heeft haar zinnen gezet op een Europees minimumloon.
De SGP vindt dat de EU met dit voorstel haar boekje ver te buiten gaat. De Commissie wil nu een ‘raamwerk voor minimumlonen’. Sociale partners moeten betrokken worden bij het vaststellen van het minimumloon.
 
In landen waar de dekkingsgraad van cao’s minder dan 70 procent is, moet het voeren van collectieve onderhandelingen bevorderd worden. En er wordt een heel rapportagecircus opgetuigd, waarbij lidstaten jaarlijks moeten rapporteren hoe het ermee voorstaat. Een flinke lastenverzwaring voor de overheid dus.”
 
In zijn reactie is het kabinet opvallend mild over deze heilloze plannen van eurocommissaris, de Luxemburgse socialist Nicolas Schmit. De minister zette in op een raadsaanbeveling, maar de Commissie komt nu toch met een voorstel tot een verplichtende richtlijn.
 
Aan de ene kant geeft de Commissie aan dat het voorstel niet de hoogte van de beloning raakt. Tegelijkertijd is het doel dat er hogere minimumlonen komen binnen de EU. Het kan niet allebei waar zijn. We moeten helemaal niet willen dat de Europese Commissie zich gaat bemoeien met de loonvorming in EU-lidstaten.”