23 januari 2020

Arbeidsmarkt op de schop

De SGP kan zich goed vinden in de koers die de commissie-Borstlap aangeeft voor de arbeidsmarkt. Werkgevers en werkenden zijn gebaat bij een eenvoudiger systeem van arbeidscontracten. Ook is het hard nodig dat alle werkenden sociale bescherming hebben bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. En het klimaat voor werkgevers moet vriendelijker.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: “Ik ben blij dat de commissie een dikke streep zet onder het belang van duurzame arbeidsrelaties. Dat is van groot belang voor een gezonde samenleving. Flexibiliteit is goed, maar de huidige regels leiden steeds vaker tot oneerlijke situaties. We moeten toe naar een eerlijker systeem voor iedereen, waarin werken voor iedereen meer loont en waar iedereen bescherming heeft bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.”

De SGP blijft staan voor het goed recht van gezonde zzp’ers. De fiscale regelingen moeten niet zomaar op de helling. Bepaalde groepen werkenden kozen er de afgelopen jaren echter vooral door de zeer royale fiscale regels voor om zzp’er te worden. De commissie-Borstlap benoemt terecht dat er geen oneigenlijke (fiscale) prikkels moeten zijn. Ook de SGP vindt het daarom wenselijk om alle werkenden fiscaal meer gelijk te behandelen. Daarnaast is het positief dat de commissie niet eenzijdig kiest voor een verplichte verzekering voor zelfstandigen en ruimte laat voor alternatieven.

Werkgevers zijn de afgelopen jaren steeds verder ingesnoerd door een web aan wettelijke regels. Om te komen tot een gezonde arbeidsmarkt is een gunstiger behandeling van werkgevers broodnodig. Het is mogelijk om te werken aan duurzame arbeidsrelaties zonder werkgevers te overladen met gedetailleerde verplichtingen. Het beperken van de loondoorbetaling tot een jaar vindt de SGP ook een goede stap.

De commissie geeft terecht aan dat de oorzaak van de huidige problemen in belangrijke mate in onze eigen wetgeving ligt. De SGP mist in het rapport echter aandacht voor de negatieve gevolgen van de regelgeving die te maken heeft met de interne markt van de EU. De grote verschillen tussen lidstaten leiden tot problemen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook de EU moet daarom de bakens verzetten.