Bestuurslid en werkgroeplid SGP Internationaal

 

SGP-Internationaal is op zoek naar een

Bestuurslid 

De Stichting SGP-Internationaal is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle buitenlandactiviteiten van de SGP. Bijzondere aandachtsvelden zijn het opzetten en onderhouden van vormingsactiviteiten in Oost-Europa en de Arabische wereld en het opbouwen van een internationaal netwerk. Het bestuur vervult een toezichthoudende rol.

De uitvoerende verantwoordelijkheid berust bij de internationaal coördinatoren die deze, samen met een werkgroep, handen en voeten geven. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende partijgeledingen en een aantal personen van buiten het partijbureau.

Wat zijn de vereisten?

 • lidmaatschap van de SGP
 • kennis van het SGP-gedachtegoed
 • belangstelling voor internationaal-politieke ontwikkelingen en andere culturen
 • redelijke beheersing van de Engelse taal
 • financiële deskundigheid

 

Lid van de werkgroep

 

Wat zijn de vereisten?
 • lidmaatschap van de SGP
 • kennis van het SGP-gedachtegoed
 • interesse voor het werk met politiek betrokken christenen in het buitenland
 • redelijke beheersing van de Engelse taal
 • financiële deskundigheid
 • bereidheid om op maandag tijdens kantooruren te vergaderen

 

Voor informatie over de bestuursfunctie kunt u contact opnemen met de penningmeester: drs. G.A. van der Waal (06-57754850).

Voor de taak binnen de werkgroep met mevr. drs. E. Abbey-van Doorn, internationaal coördinator (010-7200770).

Uw belangstelling voor deze functies kunt u kenbaar maken door uw cv en motivatie voor D.V. 5 februari a.s. te versturen naar de secretaris van het bestuur dhr. L. van de Weerd MBA: Lvandeweerd@yahoo.com. 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.