Bestuurdersvereniging

In november 2016 is de SGP-bestuurdersvereniging opgericht, met als doel SGP-bestuurders en politici te ondersteunen in hun werkzaamheden. De SGP-Bestuurdersvereniging is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

De dienstverlening van de SGP-bestuurdersvereniging bestaat uit de volgende onderdelen:

Dienstverlening en belangenbehartiging

De SGP-bestuurdersvereniging staat voor haar leden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het geven van (persoonlijke) adviezen rondom uw politieke werkzaamheden. Het bestuur en adviseur staan hier altijd voor klaar. Tevens is de vereniging vertegenwoordigd in diverse netwerken, onderhoud het contacten met belangen organisaties en collega verenigingen.

Netwerken en bijeenkomsten

De Bestuurdersvereniging stimuleert en ondersteunt provinciale/regionale bijeenkomsten en organiseert landelijke bijeenkomsten. Daarbij wordt er gekeken naar een goede mix van uitwisseling van inhoudelijke standpunten, toerusting en persoonlijke ontmoeting (netwerken).

Verschillende activiteiten worden door de doelgroepen zelf georganiseerd i.s.m. de coördinator van de bestuurdersvereniging. Andere activiteiten worden op initiatief van de bestuurdersvereniging georganiseerd en opgezet door de coördinator. Een greep uit onze activiteiten:

  • Burgemeestersbijeenkomst
  • Bestuurdersdag voor burgemeesters en wethouders
  • Jaarlijks tweedaags wintercongres
  • Waterschapsbestuurdersbijeenkomst
  • Trainingsbijeenkomsten (mediatraining, communicatietraining, etc)
  • Expertmeetings
  • Werkbezoeken

Scouting, werving en selectie

Het werven en begeleiden van nieuwe politieke talenten en bestuurders is een taak van de Bestuurdersvereniging worden. De SGP-bestuurdersvereniging is binnen SGP partijverband betrokken bij diverse selectie advies procedures. Tevens is er een belangstellingsregistratie voor potentiële wethouders en / of burgemeesters. Voor de laatste groep organiseert de bestuurdersvereniging een burgemeestersklas. Vanuit lokale afdelingen wordt er regelmatig een beroep gedaan op de vereniging voor advies of een kandidaat-wethouder. Heeft u zelf interesse? Aanmelden kan via onderstaande contactgegevens.

Opleiding

De SGP-bestuurdersvereniging heeft een divers opleidingsaanbod beschikbaar. Daarbij staat maatwerk centraal omdat iedere politicus en/of bestuurder andere behoeftes heeft. Ook in 2020 biedt de SGP-bestuurdersvereniging een divers (online) scholingsaanbod aan.

Tips, ideeën en informatie

Voor tips, ideeën of meer informatie over de SGP-bestuurdersvereniging kunt u contact opnemen met de coördinator van de SGP-bestuurdersvereniging.

SGP-bestuurdersvereniging
Dinkel 7
3068 HB Rotterdam
010-7200 770

Hier kunt u meer informatie vinden over de ANBI-status van de SGP-Bestuurdersvereniging.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.