Mobiliteit

De SGP wil werken aan veilig, betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar vervoer op de weg en op het spoor. Mobiliteit is het cement van de samenleving. Het zorgt ervoor dat mensen naar school, het werk, de winkel en het ziekenhuis kunnen gaan, en dat ze elkaar kunnen opzoeken en mantelzorg kunnen verlenen. Beschikbaarheid van geschikt vervoer is niet vanzelfsprekend. Het kan te duur worden of er is gewoon geen goede ov-verbinding, bijvoorbeeld op het platteland. Ook filevorming gooit roet in het eten: het kost tijd en geld. Het belang van mobiliteit voor het sámen leven staat bij de SGP voorop. Daaraan dient mobiliteit dienstbaar te zijn. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn: verkeersveiligheid en bescherming van de leefomgeving tegen schadelijke emissies en geluidsoverlast. Hoe dan ook is het nodig om meer te investeren in het Mobiliteitsfonds.

Belangrijk aandachtpunt voor de SGP is de regionale bereikbaarheid. Middelen voor de aanleg en het onderhoud van wegen, spoor en kanalen gaan vaak eenzijdig naar de Randstad. Daarom moeten provincies en gemeenten soms grote sommen geld ophoesten om knelpunten in het eigen gebied op te lossen. Dat kan en moet anders. Reken niet alleen met reistijdverliezen, maar ook met de bereikbaarheid van voorzieningen en verkeersveiligheid! We willen verschraling van het openbaar vervoer op het platteland tegengaan door ondersteuning vanuit het Rijk. Ook is inzet op nieuwe vervoersconcepten met onder meer deeltaxi’s nodig, inclusief erkenning ervan in de ov-wetgeving. Voor de invoering van betalen naar gebruik moet de draagkracht van de inwoners van het landelijk gebied die aangewezen zijn op de auto, een belangrijke randvoorwaarde zijn. Dat geldt breder: nu de benzineprijzen en accijnzen heel hoog zijn, moet voorkomen worden dat autorijden alleen betaalbaar wordt voor hogere inkomens.

Zie verder: FietsenInfrastructuurKilometerheffingLuchtvaart, Openbaar Vervoer en Verkeersveiligheid.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.