Islam

De Westerse samenleving, cultuur en rechtsstaat zijn geworteld in de christelijke traditie, niet in de islamitische. In de wetgeving en in het publieke domein dient te overheid daarom de aanwezigheid van de islam zoveel mogelijk te beperken en onze eigen traditie te beperken.

Blind en onhistorisch gelijkheidsdenken doet geen recht aan de werkelijkheid. Minaretten en gebedsoproepen zijn daarom niet wenselijk. Oplettendheid is al helemaal geboden bij praktijken en uitingen die gevaarlijk of schadelijk zijn.

Het verheerlijken van islamitische terreur, het toepassen van huwelijksdwang en het ondermijnen van de democratische rechtsstaat moeten bestreden worden.

Islamitische praktijken die haaks staan op onze wetten worden niet getolereerd. Sharia moeten we hier natuurlijk al helemáál niet hebben.

De overheid moet samen met bondgenoten binnen de islamitische gemeenschap de integratie van nieuwkomers bevorderen en radicalisering zoveel mogelijk voorkomen.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.