Verkiezingsprogramma EP2024

Meer christelijke waarden en minder EU

Onder de slogan ‘Stem christelijk. Rem Europa’ wil de SGP zich de komende vijf jaar in het Europees Parlement inzetten voor christelijke waarden, een bescheiden Europa en ruimte voor ondernemerschap. 

De SGP zet zich in voor meer christelijke waarden en minder EU. Lijsttrekker Bert-Jan Ruissen: “Europa moet terug naar haar christelijke wortels en zich beperken tot haar kerntaken.”

Lees hier de speech die Bert-Jan Ruissen hield tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma

Spannend

Er is de partij veel aan gelegen deze boodschap uit te blijven dragen. Het worden voor de SGP spannende verkiezingen. Nu er niet langer sprake is van een gezamenlijke lijst met ChristenUnie, dient de partij de vereiste circa 180.000 stemmen voor een zetel ‘op eigen kracht’ te behalen.

Partijvoorzitter Dick van Meeuwen: “De SGP staat op het Europese toneel steeds vaker vrijwel alleen met haar helder christelijke geluid. Het gaat bij deze verkiezingen echt ergens om. Om het behoud van een Bijbels geluid in Brussel.” 

Speerpunten

Voor christelijke waarden

De SGP staat voor christelijke waarden als gerechtigheid, gelijkwaardigheid, oog hebben voor elkaar en rentmeesterschap. De partij signaleert dat de EU een seculiere agenda uitrolt over haar lidstaten, zelfs op terreinen waarop ze niet bevoegd is, zoals gezinsbeleid en abortus. De SGP zet zich ook in Europa in voor het prille leven. De partij verzet zich dan ook tegen het verheffen van abortus tot mensenrecht. De SGP stemt tegen draagmoederschap en gedwongen erkenning van huwelijken van hetzelfde geslacht. De partij vraagt aandacht voor vervolgde christenen, antisemitisme en Israël als thuishaven voor Joden. De SGP is blij met de benoeming van een gezant geloofsvrijheid waarvoor ze zich lang heeft ingezet.


Terug naar de kerntaken

Wat ooit begon als economische samenwerking, is doorgeschoten tot diepgaande politieke integratie op een ongekend aantal terreinen, stelt de SGP. De partij ziet geen voordeel in “een Verenigde Staten van Europa”. De SGP pleit voor een EU die teruggaat naar haar kerntaken. Alleen samenwerking bij grensoverschrijdende kwesties, zoals handel, veiligheid, digitalisering, migratie en vervuiling. De EU moet er voor Nederland zijn en niet andersom, stelt de partij. Wat de SGP betreft gaat er een streep door plannen voor verdere integratie, zoals EU-belasting, digitale euro en digitale identiteit, en bemoeit de EU zich niet of nauwelijks met zaken als onderwijs, sociaal beleid, zorg en cultuur.

Ruimte voor ondernemerschap

De SGP zet zich in voor flinke verlichting van de regeldruk voor ondernemers. Daarbij verwijst ze naar de belofte van de EU om voor elke nieuwe regel tenminste een andere regel te schrappen.

De SGP wil boeren en vissers weer de ruimte geven: geen windmolens meer op belangrijke visgronden, wolvenbeheer (waarop Ruissen sterk zichtbaar is geweest) en meer balans in natuurbeleid. De partij vindt dat het midden- en kleinbedrijf betere en gemakkelijkere toegang moet krijgen tot EU-investeringsfondsen.

Lees hier de speech van Bert-Jan Ruissen die hij hield bij de presentatie van het concept verkiezingsprogrammaBekijk video persconferentie concept verkiezingsprogrammaBekijk hier de aftermovie van het verkiezingscongresBekijk video persconferentie verkiezingsprogramma

In braille, audio en eenvoudige taal

Wanneer u het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal wilt hebben, kunt u dat hier downloaden.
Het verkiezingsprogramma van de SGP is in braille beschikbaar. U kunt het bestellen door een e-mail naar partijbureau te sturen.

U kunt het audiobestand van het compacte verkiezingsprogramma hier downloaden

Hieronder kunt u het gehele verkiezingsprogramma en de hoofdstukken afzonderlijk downloaden.

Verkiezingsprogramma
 • Het gehele verkiezingsprogramma  (download)
 • Woord vooraf (download)
 • Een christelijk geluid in Europa; christelijke waarden (download)
 • De lidstaten aan het roer; Europa institutioneel (download)
 • Samen sterk staan; Economie, interne markt en digitalisering (download)
 • Een houdbare munt; Euro en monetaire unie (download)
 • Bescheiden budgetteren; begroting en belasting (download)
 • Voor boeren, vissers en buitenlui; landbouw en visserij (download)
 • Groen is goed; klimaat, milieu en energie (download)
 • Bereikbaar en verbonden; Infrastructuur en mobiliteit (download)
 • Veilig in Europa; Justitie, binnenlandse zaken, asiel en migratie (download)
 • Kalm te midden van de woelige baren; buitenlandse zaken en defensie (download)
 • Verstandig handelen; Handel en ontwikkelingssamenwerking (download)
 • Een gezonde cultuur; onderwijs, sociaal beleid & volksgezondheid (download)

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.