Echtscheiding

Het huwelijk is een verbond voor het leven. Van de huwelijkspartners wordt trouw gevraagd: je kunt niet zomaar van elkaar af omdat je de ander serieus neemt. In het huwelijk van hun ouders krijgen kinderen een levende illustratie van het belang van deze trouw. Voor hun vorming is dat van groot belang. Echtscheiding is daarom voor ouders en kinderen een pijnlijke zaak.

Het beeld van de huwelijken in Nederland is geen onverdeeld rooskleurig plaatje. Al jaren ligt het percentage van de huwelijken die worden ontbonden boven de dertig procent. Naast de pijn en het verdriet die dit veroorzaakt, lijden vooral de kinderen onder een echtscheiding. Kinderen scheiden nooit; zij houden hun ouders het liefst bij elkaar. Bij problemen in de persoonlijke ontwikkeling speelt echtscheiding van ouders vaak een pijnlijk belangrijke rol. Echtscheiding dient daarom zoveel mogelijk voorkomen te worden. Gods gebod ‘Gij zult niet echtbreken’ is geen dwangbuis, maar een oproep tot trouw. Het is een opgave om ook als het tegenzit en het leven anders loopt dan verwacht, tóch het uiterste te proberen om samen verder te gaan.

Concreet:

 • Inspanningen voor het in stand houden van huwelijken moeten krachtig ondersteund worden. De beschikbaarheid van programma’s voor vroegtijdige hulp en begeleiding moet vergroot worden.
 • Bij echtscheiding dient bemiddeling verplicht te worden, zeker wanneer de ouders kinderen jonger dan 18 jaar hebben, zodat de schade voor kinderen zoveel mogelijk beperkt wordt.
 • Er dient meer aandacht te worden gegeven aan de negatieve gevolgen van echtscheiding.
 • Het ontduiken van de alimentatieplicht moet effectief tegengegaan worden en de mogelijkheden tot handhaving van het ouderschapsplan dienen versterkt te worden.
 • De fiscale ‘bonus’ op echtscheiding dient te verdwijnen.
 • Wetgeving mag niet voorsorteren op een echtscheiding, laat staan dit faciliteren. De algehele gemeenschap van goederen moet bijvoorbeeld de wettelijke norm blijven.
 • Echtgenoten die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, moeten niet eerst verplicht naar de notaris gestuurd worden.
 • Het in stand houden van huwelijken moet krachtig ondersteund worden, bijvoorbeeld door positieve media-acties.
 • Er dient meer voorlichting te komen om mensen bewust te maken van de ernstige gevolgen van echtscheiding en vreemdgaan, onder meer door landelijke campagnes.
 • De beschikbaarheid van programma’s voor vroegtijdige hulp en begeleiding bij huwelijksproblemen moet in de Jeugdwet verankerd worden.  Bij scheiding dient bemiddeling verplicht te worden. Herstel van de relatie dient daarbij voorop te staan.
 • Echtscheiding makkelijk maken door dat te laten regelen door een ambtenaar van de burgerlijke stand, miskent de waarde van het huwelijk, de problemen en de complexiteit die er bij echtscheiding kunnen zijn, ook als er geen (minderjarige) kinderen zijn.
 • Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar als hun ouders elkaar verlaten. Om hun belangen te behartigen, moeten zij een onafhankelijke, professionele begeleider toegewezen krijgen.
 • In de samenleving zien we de soms erg schrijnende gevolgen van de ontkoppeling van seksualiteit en liefde en ontrouw. Eén daarvan is dat een groot aantal kinderen opgroeit zonder vader, omdat hun vaders niet de verantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding van kinderen die zij verwekken. De bestaande alimentatieverplichtingen moeten daadwerkelijk worden nageleefd. Zo niet, dan moet daar effectief tegen worden opgetreden.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.