Duurzaamheid

De aarde, planten, dieren en mensen zijn geschapen door God. God heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties. Dit zijn noties waarop de SGP aangesproken kan en mag worden.

Het is niet eenvoudig. Bouwen gaat ons makkelijker af dan bewaren. Of het nu gaat om de schaalvergroting in de agrarische sector, het bouwen van huizen, het aanleggen van wegen of het klimaatvraagstuk. Ook ons consumptiegedrag legt een groot beslag op de natuur en onze leefomgeving. Maar daar mogen wij ons niet bij neerleggen. Bouwen en bewaren is als opdracht aan ieder mens persoonlijk gegeven. Goed rentmeesterschap begint dus bij burgers en bedrijfsleven. Kijk naar ons eigen consumptiegedrag: matigheid, en dus een forse besparing op grondstoffen- en energiegebruik is nodig! Het is de rol en verantwoordelijkheid van de overheid om het goede voorbeeld te geven, door bijvoorbeeld bij wegenbouw in te zetten op circulariteit. Ook moet de overheid burgers en bedrijven ondersteunen en zo nodig grenzen trekken. Zo zet de SGP bijvoorbeeld in op het goedkoper maken van arbeid en het zwaarder belasten van consumptie.


Hoe de SGP hier concreet vorm aan wil geven: zie Afval, Circulaire EconomieEnergie, Klimaat, LandbouwMilieuNatuur en Verkeer.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.