Klimaat

Natuurrampen, zoals extreme droogte of verwoestende overstromingen bepalen ons bij de vraag: wat zijn de gevolgen van ons doen en laten voor de mensen om ons heen, de natuur, voor Gods schepping? Als rentmeester moeten we zorgvuldig om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. Ons consumptiegedrag legt echter een groot beslag op de natuur en onze leefomgeving. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en fabrieken heeft invloed op het klimaat. Over de mate waarin en de gevolgen op de lange(re) termijn valt te discussiëren. Alleen al uit voorzorg is het nodig om de mogelijke consequenties serieus te nemen. Er is ook een andere kant: de genoemde natuurrampen zijn ten diepste waarschuwingen van God om mensen op te roepen tot een omkeer, bekering tot God. Die notie geeft, juist ook in onze tijd, perspectief. Er is geen reden tot wanhoop of doemdenken. Gods schepping, dus ook het klimaat, is en blijft in Zijn handen.

Internationale afspraken, zoals het klimaatakkoord van Parijs, zijn nodig om te voorkomen dat landen op hun handen blijven zitten en bedrijven naar die landen gaan waar de minste regels gelden. Daar wordt niemand beter van. We moeten echter niet doen alsof we even aan de thermostaat van de aarde kunnen draaien.

De SGP is kritisch op het vastleggen van (bindende) landelijke en Europese doelen voor reductie van CO2-uitstoot in wetgeving. Ambitie is goed, maar het speelveld is te complex voor het afdwingen van harde, concrete CO2-doelen. Denk alleen al aan de grote opgave voor versterking van het nu overvolle stroomnet.

Er is overigens meer dan CO2. Afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen is ook nodig om minder afhankelijk te worden van instabiele regio's als het Midden-Oosten en om minder geld uit te geven aan import van deze brandstoffen.

Zie verder Energie voor de inzet van de SGP voor de noodzakelijke verduurzaming van onze energievoorziening.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.