Defensie

Na de Russische inval in Oekraïne beseften we weer dat vrede in deze gebroken wereld nooit vanzelfsprekend is. Wat de SGP al jaren lang en consequent bepleit, meer geld voor een robuuste en veelzijdige krijgsmacht, wordt nu ook onderschreven door andere partijen. Na de kaalslag van de afgelopen decennia is dat hoopvol.

Nederland moet de komende jaren fors investeren in het versterken van de gevechtskracht en capaciteiten voor ondersteuning van de krijgsmacht. Dan gaat het onder meer over de aanschaf van maritieme patrouillevliegtuigen, gevechtstanks en (strategisch) luchttransport. Ook moeten (munitie)voorraden worden aangevuld. Alleen zo zijn we binnen de NAVO - als blijvende hoeksteen van ons veiligheidsbeleid - een geloofwaardige bondgenoot, en kunnen we ons eigen grondgebied verdedigen.

In Oekraïne zijn na de Russische inval vrijheid en veiligheid direct in het geding. Militair gezien zal de NAVO haar afschrikking aan de Europese oostgrenzen verder moeten versterken. Tegelijkertijd moet er actief gezocht worden naar mogelijkheden voor de-escalatie en – uiteindelijk – vredesonderhandelingen. Kleinere (christelijke) NGO’s kunnen een reële rol spelen bij de hulp en wederopbouw van Oekraïne.

De SGP wil de NAVO-norm wettelijk vastleggen. Om het Nederlandse defensiebeleid minder gevoelig te laten zijn voor de politieke waan van de dag, moet ten minste 2 procent van het bruto binnenlands product worden uitgegeven aan defensie. Hiertoe heeft de SGP samen met andere partijen een initiatiefwet ingediend. Deze wet legt de NAVO-norm vast als ‘budgettaire ondergrens’. Zo kan een nieuwe verwaarlozing van de krijgsmacht in de toekomst worden voorkomen.

Verder wil de SGP

  • dat de Nederlandse defensie-industrie maximaal betrokken wordt bij de aanschaf van materieel, zoals onderzeeboten en tanks;
  • betere arbeidsvoorwaarden voor militairen;
  • extra geld voor meer reservisten en uitbreiding van het ‘dienjaar’.

Zie voor alle concrete beleidsvoornemens de bijlage bij het verkiezingspamflet op deze website.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.