Van Kiesvereniging naar Afdeling

Doelgroep: Bestuursleden
Studiewijze: Fysieke bijeenkomst
Duur: 1-1,5 uur
Wordt ingepland vanaf 1 deelnemend bestuur of 4 deelnemende bestuursleden. Voor deze training komen we graag bij u langs op een (bestuurs)vergadering.

Sinds 2015 heeft de SGP een duale partijstructuur die op lokaal niveau bestaat uit plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen. In de afgelopen jaren hebben ca. 70 kiesverenigingen besloten afdeling te worden. Verschillende kiesverenigingen hebben destijds aangegeven het eerst eens aan te kijken hoe het een en ander zich zou ontwikkelen, voordat ze eventueel afdeling worden. Er zijn diverse redenen waarom kiesverenigingen ervoor gekozen hebben om afdeling te worden:

Het SGP-partijbureau verzorgt de contributie-inning;

  • Ledenadministratie verloopt grotendeels via het SGP-partijbureau;
  • Afdelingen hebben automatisch de ANBI-status;
  • Afdelingen voldoen voor zover ze gebruik maken van de diensten van het SGP-partijbureau aan de AVG-wetgeving.

Doordat afdelingen minder tijd kwijt zijn aan bovengenoemde zaken, kunnen ze meer tijd besteden aan het vergroten van de politieke vitaliteit van de afdeling. Actieve deelname van de lokale SGP is nodig om invulling te geven aan de opdracht van de SGP om Gods goede en heilzame geboden uit te dragen in de lokale samenleving. Hiervoor zijn onder andere ledenwerving, het organiseren van politieke bijeenkomsten/activiteiten en het communiceren van de SGP-boodschap belangrijk.

Aanmelden

{{ errors.first("field_4459") }}
{{ errors.first("field_4460") }}
{{ errors.first("field_4461") }}
{{ errors.first("field_4462") }}
{{ errors.first("field_4462") }}
{{ errors.first("field_4462") }}
{{ errors.first("field_4462") }}
{{ errors.first("field_4463") }}

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.