Ledenwerving

Doelgroep: Bestuursleden en Jongeren
Studiewijze: Fysieke bijeenkomst
Duur: 2 uur
Wordt ingepland vanaf 10 deelnemers

Leden zijn voor elke politieke partij van groot belang. Vaak gaat het dan om de hoogte van de overheidssubsidie of de status van grootste politieke partij in het Nederlandse landschap. Bij de SGP gaat het om meer: betrokkenheid bij Bijbels genormeerde politiek. Met meer leden is er een groter potentieel bij het vervullen van functies en kandidatenlijsten. Ook kunnen jongeren geworven worden die in de toekomst willen uitkomen voor Bijbels genormeerde beginselen. Genoeg reden dus om als afdeling of kiesvereniging leden te werven. Deze cursus biedt daarbij een handreiking.

Voorwaarden

Bij voldoende aanmeldingen wordt er een datumprikker verzonden en op basis van voldoende deelnemers prikken we een datum. Als er een datum wordt geprikt waarop u/jij hebt aangegeven ‘beschikbaar’ te zijn gaan we uit van uw/jouw komst. Als u na het prikken van de datum toch moet afzeggen, of er zonder bericht niet bent, zijn we genoodzaakt een bedrag van €75,- bij u in rekening te brengen.

Aanmelden

{{ errors.first("field_4452") }}
{{ errors.first("field_4453") }}
{{ errors.first("field_4454") }}
{{ errors.first("field_4455") }}
{{ errors.first("field_4455") }}
{{ errors.first("field_4455") }}
{{ errors.first("field_4455") }}
{{ errors.first("field_4456") }}

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.