Internationaal

Click here for more information about the SGP in English.

SGP-Internationaal is een zelfstandige stichting die als doel heeft om internationaal bij te dragen aan een Bijbelse visie op samenleving en politiek. Het bestuur van SGP-Internationaal staat onder leiding van de Internationaal Secretaris van de SGP, dhr. H.F. Massink. Daarnaast heeft de stichting een uitvoerende werkgroep waarin alle SGP-geledingen vertegenwoordigd zijn. De stichting heeft twee parttime-medewerkers in dienst die de dagelijkse gang van zaken voor de stichting regelen. 

SGP-Internationaal is het eerste aanspreekpunt voor internationale activiteiten van de SGP. Buitenlandse organisaties en personen kunnen via de stichting contact opnemen met de SGP. SGP-Internationaal onderhoudt zelf contacten met internationaal opererende christelijke hulporganisaties en politieke zusterpartijen in het buitenland. Zij werkt actief aan uitbreiding van dit netwerk.

De stichting poogt met haar activiteiten en de expertise binnen de SGP een bijdrage te leveren aan de christelijke politiek wereldwijd. Zo ondersteunt SGP-Internationaal christelijke groeperingen en politieke partijen in het buitenland die de SGP als haar geestverwanten ziet. Die steun krijgt vooral vorm in de bevordering en doordenking van Bijbelse beginselen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. De SGP leert op deze manier ook van haar buitenlandse partners. 

Deze politieke bewustwordingsactiviteiten worden financieel mogelijk gemaakt door overheidssubsidie in het kader van het Maatschappelijk Transformatie Programma voor Politieke Partijen (de Matra- en Shiraka-programma’s). 

In het Europees Parlement heeft de SGP een vertegenwoordiger zitten. Hij is lid van de ECPM. Download hier het programma van de ECPM.

 Meer informatie met betrekking tot de SGP-I ANBI status treft u hier.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.