ANBI BSV

De SGP-Bestuurdersvereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hier treft u het voor de BSV ingevuld standaardformulier ANBI Belastingdienst aan.

Naam van de instelling:

SGP Bestuurdersvereniging
Dinkel 7
3068 HB ROTTERDAM
T 010-7200770

Fiscaal nummer
857281409
Rekeningnummer

SGP Bestuurdersvereniging IBAN: NL85 RABO 0323 1819 61

Bestuurssamenstelling

Bekijk hier de samenstelling van het bestuur.

Beloningsbeleid

Op de adviseur van de Bestuurdersvereniging is de Arbeidsvoorwaardenregeling SGP van toepassing. Het beloningsbeleid is gebaseerd op de CAO Rijk.
Beloningsbeleid bestuurders: Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Slechts de onkosten worden vergoed.

Doelstelling

De bestuurdersvereniging heeft ten doel haar leden te ondersteunen de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen overeenkomstig haar grondslag. . Het is haar streven dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en maatschappelijke leven.

De Bestuurdersvereniging van de SGP is opgericht om zaken als scholing, bijeenkomsten, integriteit en weerbaarheid van bestuurders te coördineren en faciliteren. Ook vertegenwoordigt zij de SGP in verschillende verbanden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Netwerk Weerbaar Bestuur, bijeenkomsten van BZK, Netwerk Politieke Opleiders. De Bestuurdersvereniging wordt voor 0,6 FTE ondersteund door de coördinator. Het is zijn/haar taak om bijeenkomsten te organiseren en scholing- en cursusaanbod te organiseren. Daarnaast is hij/zij aanspreekpunt voor zowel SGP-bestuurders als voor zaken m.b.t. integriteit.

Alle SGP-politici dragen jaarlijks een bedrag af aan de Bestuurdersvereniging van de SGP. Hiervan worden de medewerker, scholing en diverse bijeenkomsten betaalt. Verder heeft de Bestuurdersvereniging geen inkomsten.

De bankrekening wordt beheerd door de penningmeester van de Bestuurdersvereniging (is een raadslid uit het bestuur, vrijwillige functie) en de administratie van het SGP-partijbureau. Het wordt met name besteed aan bovengenoemde onderdelen: medewerker, scholing en bijeenkomsten.

Uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten in 2022 terug te vinden in het jaarverslag.

Financiële verantwoording

Zie hier de jaarrekening van 2022 in.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan

 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.