16 oktober 2019

Zicht: het perfecte leven en de goede dood

Dit herfstnummer van het tijdschrift Zicht gaat over levensvragen in samenleving en politiek. Vragen rondom euthanasie, suïcide, abortus en embryo-ethiek staan centraal. Maar ook zingevingsvragen en de problematiek van eenzaamheid komen aan de orde, alsook de zorg voor onze ouderen en gehandicapte medemensen.

 • Psychiater Dirk De Wachter zegt dat we de dagelijkse lastigheden van het leven niet uit de weg moeten gaan of wegmoffelen. Ook niet als anderen ze overkomen. “Reik elkaar de hand.”
 • Bestuurskundige Paul Frissen, decaan NSOB, vindt dat we abortus en euthanasie niet als ‘normaal medisch handelen’ moeten willen zien.
 • “Het lijntje tussen voltooid leven en suïcide is flinterdun, als het al bestaat”, stelt Kees van der Staaij.

 

Zicht editie

De Zicht-editie ‘Het perfecte leven en de goede dood’ telt 96 pagina’s en is via onderstaande knop voor €6,95  (excl. verzendkosten) te bestellen in dewebshop 

 • Steun het WI-SGP en meld u hier aan als abonnee of donateur! Voor slechts €15,00 kunt u een jaar lang kennismaken met Zicht. 
 • De normale abonnementsprijs is € 21,50 per jaar. Studenten en SGP-jongeren betalen € 12,50 per jaar.

 

Andere interessante of opmerkelijke citaten uit deze Zicht-editie:

 • “Het streven om met behulp van techniek alle problemen op te lossen en de gebrokenheid, de imperfecties van onze wereld op te heffen, is in wezen een totalitair verlangen. Om die reden zal een gezonde democraat dat streven willen bestrijden.” - Paul Frissen
 • “Wanneer ouderen naar een verpleeghuis gaan, zijn hun kinderen niet zelden verbaasd wanneer vanuit het verpleeghuis wordt gevraagd wat zijzelf nog voor hun ouders kunnen betekenen. De verantwoordelijkheid voor goede zorg voor ouderen kun je niet afschuiven op ‘de sector’ (…). Ouderen zijn van ons allemaal en doen een beroep op ons verantwoordelijk handelen, vooral als het je ouders zijn.” – Arthur Alderliesten
 • “Bij suïcide of euthanasie gaat het om het laatste middel om te ontsnappen aan een op dat moment uitzichtloze situatie. We helpen de mensen waarom het hier gaat niet door ze aan hun lot over te laten. Laten we juist met ze op zoek gaan naar oorzaken, en proberen iets te doen aan eenzaamheid en het toenemende gevoel het leven meer alleen aan te kunnen.” – Kees van der Staaij
 • “Het kindje is niet het probleem. Het zijn de omstandigheden die het probleem zijn en waardoor men het niet ziet zitten het kindje geboren te laten worden. Een abortus lost helemaal niets van die schrijnende omstandigheden op. Abortus als symptoombestrijding.” - Anne-Mieke van Helden, hulpverlener.
 • “Het geeft te denken dat het aantal abortussen in ons land niet daalt terwijl het geboortecijfer wel een dalende trend vertoont. Het wordt tijd dat beleidsmakers de feiten en de realiteit onder ogen gaan zien en niet langer wegkijken.” – Marije van Dijk-Bor en Aris van Dijk
 • “…Wanneer 75 procent van de vrouwen die een abortus onderging, verklaren dat zij (om sociale of financiële redenen) aangezet of geprest werden tot een abortus, dan moet dat politici en beleidsmakers toch op de een of andere manier aan het denken zetten. Zeker wanneer je de idee van vrije autonomie van de vrouw hoog in het vaandel voert.” – Jan Schippers
 • “Pas wanneer we niet meer geloven dat de mens een wezen heeft, en haar wegstrepen tegen een aantal toevallige, minder passende, eigenschappen, zoals in het moderne liberale denken gebruikelijk is, is abortus en euthanasie voorstelbaar. Maar tegen een dergelijke materialistische en utilitaire opvatting van de mens (als was ze inwisselbaar voor geld of onderdeel van allerlei nutsoverwegingen), zal de klassiek-christelijke natuurrechtsopvatting zich verzetten.” – Hans van de Breevaart 
What do you want to do ?
New mail