1 maart 2021

Hoe zet de SGP zich in voor... de boer

 De SGP is voor de boer! In deze publicatie zetten wij kort uiteen hoe de SGP opkomt voor de boeren. Download hier de infographic over hoe de SGP zich in zet voor de boer. Of lees onderstaande tekst even door. Voor meer informatie over standpunten van de SGP voor boeren kunt u terecht in het uitgebreide verkiezingsprogramma.

Fair trade

Als je rood staat, kun je niet groen zijn. De SGP wil dat investeringen in dierenwelzijn en milieu terugverdiend kunnen worden. We willen daarom faire belastingheffing, waaronder een fiscale klimaatreserve, minder stroombelasting en meer groene investeringsaftrek. Verder willen we een investeringsfonds, gevoed door heffingen bij supermarktketens, en een markt voor ecosysteemdiensten. Tot slot willen we een strengere aanpak van oneerlijke handelspraktijken: bij PlanetProof hoort immers een meerprijs!

Ruimte voor vakmanschap

Regels stapelen zich op, zijn soms onwerkbaar of spreken elkaar tegen. De SGP wil daarom meer doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. Daarnaast pleiten wij voor een praktijktoets voor nieuwe en bestaande regels.

Toekomstperspectief

Het is onzekerheid troef. Jonge boeren dreigen af te haken. De SGP wil daarom erkenning van het belang van een vitale landbouw voor voedselvoorziening, economie en leefomgeving. Daarnaast willen wij een landbouwakkoord om jojo-beleid te voorkomen en een verdienmodel voor verduurzaming te regelen.

Natura 2000

De SGP wil nuchter natuur- en stikstofbeleid. Wij zijn ervan overtuigd: Meten is weten! De SGP zet daarom in op het schrappen van onhaalbare doelen voor 2035 uit de stikstofwet. Daarnaast willen wij toekomstperspectief voor boerenbedrijven in plaats van uitverkoop, met ruimte voor emissiearm management en innovatie.