10 december 2020

Zwangerschap en Geboorte | Bijdrage Kees van der Staaij

Lees hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het Algemeen Overleg over zwangerschap en geboorte.

De SGP maakt zich sterk voor goede zorg aan zwangere vrouwen en betere bescherming van ongeboren kinderen. Wat ons betreft zou dit veel hoger op de politieke agenda moeten staan. De bescherming van het leven behoort tot de belangrijkste taken van de overheid!

Abortusklinieken
De abortuswet verplicht abortusklinieken ertoe jaarlijks een verslag openbaar te maken. Het Reformatorisch Dagblad onthulde recent dat veel klinieken al maandenlang weigeren dit te doen. Er loopt zelfs een interne Wob-procedure van het ministerie om de stukken bij de klinieken op te vragen!De SGP vindt dit echt onacceptabel. Moet je eens voorstellen dat zorgaanbieders in een willekeurige andere sector zoiets flikken. Eerder weigerden een aantal klinieken mee te werken aan evaluatie van de abortuswet.
Nu zijn het de jaarverslagen.

  • Wat zit hierachter?
  • Wat hebben klinieken te verbergen?
  • Heeft de minister inmiddels alle jaarverslagen in handen? Zo nee, welke consequenties verbindt zij daaraan? Zo ja, kan zij deze openbaar maken?

Rutgers
Mede door overheidssubsidies is Rutgers al jarenlang een dominante speler op het gebied van seksuele vorming. Eerder vroeg ik of de instellingssubsidie van Rutgers niet in strijd is met staatssteunregels. In antwoord op schriftelijke vragen erkende de regering impliciet dat er sprake was van staatssteun. Rutgers ontvangt daarom geen geld meer voor de actualisering van de door hen ontwikkelde lespakketten. Maar… Rutgers krijgt nog wel subsidie, nl. voor ‘seksuele vorming in z’n algemeenheid’ en voor het onderhouden van websites over seksualiteit, doordat dit is aangemerkt als Diensten van Algemeen Economisch Belang. Het blijft voor mij nogal ondoorzichtig.

  • Kan de staatssecretaris de Kamer daarom per brief informeren hoeveel overheidssubsidie Rutgers in 2020 en 2021 ontvangt, waar dat precies aan wordt besteed en hoe dat wordt gecontroleerd?

Prenatale screenings
Er zijn inmiddels diverse mogelijkheden voor prenatale screenings om aandoeningen bij het ongeboren kind vroegtijdig op te sporen. Moet je elke ziekte willen opsporen? Levert méér kennis vaak ook niet méér stress op?
Hoe voorkomen we ‘selectie aan de poort?’ De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) roept op tot bezinning en debat over de toegenomen mogelijkheden van prenataal onderzoek.

  • Is het kabinet hiertoe bereid?