4 maart 2020

Zorg voor menselijke maat bij belastingdienst

De belastingdienst is een te grote machine geworden die te weinig oog heeft voor de mens. SGP-Kamerlid Chris Stoffer vindt dat dat anders moet. Hij wil meer oog voor de burger en hij wil meer belastingkantoren in de regio. Lees hier zijn bijdrage aan het Kamerdebat.

Vanaf deze week kan iedereen weer belastingaangifte doen. Voor veel mensen misschien een vervelend klusje, maar door de inzet van de mensen van de Belastingdienst wel een veel minder ingewikkelde klus. Vrijwel alles is namelijk al vooraf ingevuld.
Een prestatie van formaat van de medewerkers van de Belastingdienst. Laten we ondanks alle problemen, de kennis en kunde van Belastingdienst niet vergeten! Heel veel mensen zetten zich dagelijks in voor een goed werkende Belastingdienst, en daarmee voor Nederland. Ondanks alle problemen, wil ik dit toch graag benadrukken.

Reorganisatie / medewerkers
Een belangrijk punt is het betrekken van die medewerkers bij veranderingen. Bijvoorbeeld bij de structuurwijziging die nu plaats vindt. Hoe wordt dat concreet vormgegeven? En hoe hebben werknemers een grote stem gehad in de structuurwijziging van de Belastingdienst? Er bereiken ons namelijk ook signalen dat medewerkers nog veel te weinig betrokken worden, dat ze bijvoorbeeld geen inspraak hadden bij de structuurwijziging. Graag een reactie van de staatssecretaris.

Fraude Signalering Voorziening
Voorzitter, dan kom ik op de problematiek die de afgelopen dagen naar buiten is gekomen: het bestaan van een zwarte lijst van fraudeurs. Laat voorop staan: fraude moet aangepakt worden. Maar dit moet wel op een heel zorgvuldige manier gebeuren. Fraudeurs moeten wel kunnen weten dat ze op die lijst staan. Hun privacy moet gewaarborgd worden. En mensen moeten ook van de lijst afgevoerd kunnen worden. Het rapport laat helaas duidelijk zien dat dat niet is gebeurd.
Ik heb daarover de volgende vragen:

  1. Hoe kan het dat de Functionaris Gegevensbescherming pas vorige week woensdag geïnformeerd is over het bestaan van een kritisch rapport over de zwarte lijst, de GEB? En wanneer was de eerste versie, van januari 2019, bij hem bekend?
  2. In de GEB staat dat er nog meer voorzieningen zijn binnen de Belastingdienst zoals de FSV. Worden deze andere voorzieningen ook doorgelicht op fouten/problemen?
  3. En wanneer is de staatssecretaris geïnformeerd over het bestaan van de GEB? Was dat ook op 26 februari? Of heeft de staatssecretaris daarvoor al geluiden gehoord over het bestaan van de zwarte lijst?

De problemen met de zwarte lijst staan helaas niet op zichzelf.
Vaker blijken belangrijke stukken pas heel laat de ambtelijke top te bereiken. Ik noem de evaluatieverslagen van vorig jaar, en de recente problemen met de aanmaningskosten. Er blijkt al ruim een jaar een kritisch rapport over de zwarte lijst binnen de Belastingdienst te zijn. En nu ruim een jaar later, wordt de zwarte lijst opeens uit de lucht gehaald. Volgens mij zit hier echt een heel diep probleem. Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat dit niet weer gebeurd? Dat er fouten gemaakt worden binnen een organisatie van 30.000 werknemers, lijkt me logisch. Maar het kan niet zo zijn dat deze pas toegegeven worden na onthullingen in de media. Goed dat de staatssecretaris dit beaamt in de brief. Maar hoe gaat hij dit ook concreet vormgeven? Hoe gaat hij voorkomen dat er over bijvoorbeeld een maand weer een onthulling in de media is? En hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat zulke belangrijke stukken gewoon zo snel mogelijk op zijn bureau komen?

Kinderopvangtoeslag
Dan de problemen rondom de kinderopvangtoeslag. Ik heb het idee van de staatssecretaris voortvarend van start is gegaan met dit dossier. Goed dat er ook een aparte crisisorganisatie opgezet is. Mijn vraag is wel: uit hoeveel medewerkers, uit hoeveel fte bestaat deze organisatie? En kan de staatssecretaris een korte update geven van de ontwikkelingen rondom dit dossier?

Bereik Belastingdienst
Een goed werkende Belastingdienst is cruciaal. Gezien de problemen zal het lang duren voordat alle problemen opgelost zullen zijn. De staatssecretarissen, maar zeker ook de Kamer, moeten de Belastingdienst die tijd ook gunnen. Overhaaste maatregelen, die slecht uitpakken, kunnen we echt niet gebruiken.

De Belastingdienst moet er zijn voor de burger, voor de ondernemer. Mijn vraag aan de staatssecretaris is: wordt het niet tijd om de Belastingdienst letterlijk dichterbij de burger te brengen? Zodat mensen gewoon het belastingkantoor in de buurt binnen kunnen lopen met hun vragen? En zodat mensen niet keer op keer de Belastingtelefoon hoeven te bellen, als ze die al kunnen bereiken. Maar dat ze geholpen kunnen worden door iemand van vlees en bloed? Graag een reactie van de staatssecretaris.