12 november 2019

Week van het leven: 11-16 november 2019


Miljoen Nederlanders niet in persoonsregister

 

De prolifebeweging in Nederland groeit. Dat is goed nieuws, want de bescherming van het ongeboren leven schiet in Nederland zeer ernstig tekort. Dit leven verdient beter, het verdient ontzag en bescherming. Onze Schepper, de Heere God, schenkt immers het leven. Daarvan is ongeboren leven zeker niet uitgesloten. God kent ons al voor de geboorte (Ps. 139:13-16, Jer. 1:5). Abortus provocatus is een maatschappelijk kwaad en blijft tegennatuurlijk. Om Nederland hier bewuster van te maken, wordt van 11 tot 16 november voor de vierde keer de Week van het Leven georganiseerd. Onder meer via het huis-aan-huis verspreiden van een flyer, maar ook via grote advertenties in meerdere landelijke dagbladen wordt aandacht gevraagd voor de waarde van het ongeboren leven en voor de hulp die beschikbaar is voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn.


Door Diederik van Dijk

directeur van de NPV en voorzitter van Platform Zorg voor leven

 

Eeuwenlang werd de beschermwaardigheid van het ongeboren leven algemeen aanvaard. Zo luidt de bekende eed van Hippocrates: “Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken”. De seksuele revolutie resulteerde in 1981 in het legaliseren van abortus bij ‘onontkoombare noodsituaties’ in de Wet afbreking zwangerschap (Waz). Het is positief dat met name jongeren zich steeds minder aantrekken van de jaren 60-retoriek van babyboomers, maar de waarde van het ongeboren leven weer inzien. En ze hebben de feiten aan hun kant.

Sinds de introductie van de abortuswet mochten ruim 1 miljoen Nederlanders niet geboren worden. Is het raar dat jongeren zich afvragen of er ieder jaar echt 30.000 onontkoombare noodsituaties zijn? Waarom is het recht van het kind om te leven afhankelijk van het land waar de moeder woont? Waarom ben je hier pas een kind met 24 weken, terwijl je in andere landen al vanaf dag één in de buik van de moeder wordt erkend als mens? Welke merkwaardige willekeur ligt hieraan ten grondslag?

Lees hier het complete artikel in De Banier van november 2019.