12 oktober 2020

Vissers krijgen klappen | Algemeen Overleg Visserij

Net als de boeren, zitten de vissers in de hoek waar de klappen vallen. Gezonde bedrijfstakken die de Nederlanders van eten voorzien en ook nog eens door de export veel geld in het laatje brengen, krijgen het zwaar te verduren. Helaas ook van dit kabinet, waarin nota bene VVD, CDA en CU samen een meerderheid hebben.

De visserijsector vaart tegen nogal wat obstakels aan, zei SGP-Kamerlid Bisschop in het visserij-overleg van de Tweede Kamer met de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Allereerst figuurlijke obstakels. Op de netcapaciteit in het IJsselmeer en de vangstrechten is en wordt behoorlijk gekort. Dat is voor onze moeilijk te verteren na alle eerdere kortingen. Extra wrang is dat minister Schouten eerder uitdrukkelijk beloofde dat er niet (opnieuw) generiek gekort zou worden op de netcapaciteit van de vissersschepen op het IJsselmeer.

Ook de ‘herinrichting’ van de Noordzee speelt de vissers parten. Gigantische windparken rijzen de zeebodem uit, wat natuurlijk nadelig uitpakt voor de vissers omdat het slecht vissen is in zo’n bos vol windmolens. En om de vissen te compenseren voor de overlast ze van de windmolens hebben, worden er extra visvrije gebieden aangewezen. Voor windenergie en voor vissen schept het kabinet perspectief. Laat dat er ook zijn voor de vissers, riep Bisschop het kabinet op.

En dan zijn er nog de obstakels die de milieu-extremisten van Greenpeace willens en wetens opwerpen door grote blokken steen in de Noordzee te dumpen, om zo te voorkomen dat daar vissersschepen gaan vissen. Zo’n rotsblok in je net is letterlijk levensgevaarlijk. Al eerder voerde Greenpeace op die manier actie, zonder dat de Nederlandse overheid optrad. Duitsland heeft deze acties van de extremisten nu verboden. De SGP wil dat Nederland dit goede Duitse voorbeeld volgt.