22 januari 2020

Stoffer bepleit cultuuromslag bij belastingdienst

De problemen bij de belastingdienst zijn groot. De menselijke maat ontbreekt en mensen werden onterecht als fraudeurs neergezet. SGP-Kamerlid Chris Stoffer wil daarom een cultuuromslag. Lees hier zijn bijdrage aan het debat.

"Een cultuuromslag bij de Belastingdienst is broodnodig. De ouder die een toeslag aanvraagt, moet als mens behandeld worden. De ondernemer moet in het contact met de Belastingdienst niet als een nummer gezien worden. Iemand die de Belastingtelefoon belt, moet snel en op een goede manier geholpen worden. De Belastingdienst moet niet gezien worden als logge en nietsontziende organisatie, maar als een overheidsinstelling die meedenkt en meewerkt, in het belang van de burger. Je zou zeggen dat zulke zaken bij een overheidsinstantie wel op orde zijn, maar helaas.

De praktijk leert anders.
En dus krijgen we een forse reorganisatie.

De Dienst wordt opgesplitst in drie onderdelen. We krijgen twee staatssecretarissen van Financiën. Wanneer we die krijgen, weten we nog niet. We zitten inmiddels ruim een maand zonder staatssecretaris, terwijl er een berg werk wacht. Enige haast lijkt mij wel op z’n plaats. Wanneer kunnen we de nieuwe staatssecretarissen verwachten?

We zien een minister die grote ingrepen doet. Maar los je hiermee de onderliggende problemen op, zo vraag ik de minister? En wat heeft de minister in de afgelopen weken gedaan om die cultuuromslag te bereiken? Op papier klinken de daden van de minister allemaal prachtig. Maar wat heeft die ambtenaar bij de Belastingdienst nu concreet gemerkt van alle inspanningen van de minister? Graag een heldere reactie van de minister.

Rol Kamer
De problemen bij Belastingdienst zijn niet alleen te wijten aan de cultuur. Ook de Kamer heeft daar een rol in gespeeld. De politiek wilde namelijk in het verleden een ingewikkeld toeslagensysteem. Ook wij als Kamer hebben het de Belastingdienst niet bepaald makkelijker gemaakt. Ik zal in de tweede termijn met een motie daarom ook een handreiking aan de regering doen, om het toeslagenstelsel te vereenvoudigen. De Kamer moet de hand ook in eigen boezem steken!

Evaluatie
De Belastingdienst wordt gereorganiseerd. Ik roep de minister op om de evaluaties van eerdere reorganisaties hierbij nadrukkelijk mee te nemen. Er valt namelijk nog wel wat te leren van deze evaluaties. Het is belangrijk dat de gevolgen van de komende reorganisatie goed in de gaten worden gehouden. Vandaar mijn laatste vraag aan de minister van Financiën: hoe wordt deze komende reorganisatie geëvalueerd?

Bredere problemen
Goed dat de minister-president ook bij dit debat aanwezig is. De problemen bij de Belastingdienst staan niet op zichzelf. Ook bij andere uitvoeringsorganisaties, zoals het UWV en het CBR, schort het nogal eens aan de uitvoering. En dat is er tijdens de kabinetten Rutte niet beter op geworden. Wat is er de afgelopen tien jaar nu echt gedaan om een verbeteringsslag te maken? Ik maak me echt zorgen over de toestand van al die organisaties. Alles is de laatste jaren groter en centraler geworden. De overheid is steeds verder bij de mensen vandaan komen te staan. Is het niet tijd dat de overheid weer wat dichter bij de mensen komt te staan, is mijn vraag aan de minister-president. En hoe zou dat volgens de minister-president moeten gebeuren?