10 oktober 2020

Stembusakkoord D66 en SGP: geef ook middeninkomens studiebeurs

De Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Roelof Bisschop (SGP) hebben de handen ineengeslagen om de studiebeurs terug te geven aan de middeninkomens. Paternotte: “Het idee dat ouders met middeninkomens geld genoeg hebben om de studie van hun kinderen te kunnen betalen klopt gewoon niet.” Bisschop: “Het huidige leenstelsel houdt echt te weinig rekening met de middeninkomens. Veel studenten moeten zich behoorlijk in de schulden steken met alle gevolgen van dien voor hun latere hypotheekaanvraag.”

In een stembusakkoord spreken D66 en SGP af dat ze zich verbinden aan het principe dat de meeste studenten een studiebeurs nodig hebben, dat kinderen van ouders met een middeninkomen daar ook bijhoren en dat zij dit tot een gezamenlijke inzet maken bij betrokkenheid bij de vorming van een volgend kabinet.

Paternotte: “We zien de afgelopen weken de ene na de andere partij met een eigen voorstel voor studiefinanciering komen. Dat is goed, maar het mag niet bij beloftes blijven. D66 en SGP nodigen alle andere partijen daarom van harte uit om mee te doen aan dit stembusakkoord.” Bisschop: “Laten we nu met elkaar zeggen dat het op deze manier niet langer kan. We moeten dit nijpende gat zo snel mogelijk dichten.”


Stembusakkoord Studiefinanciering

De ondergetekende partijen zijn van mening dat:

  • voor wie kán en wil studeren in Nederland geld geen belemmering mag vormen om ook te gaan studeren.


De ondergetekende partijen constateren dat:

  • de druk op studenten om te presteren voor hun studie erg hoog is, terwijl hun vooruitzichten met betrekking tot de arbeidsmarkt en woningmarkt minder zeker zijn;
  • studenten waarvan de ouders een middeninkomen hebben minder inkomensondersteuning ontvangen dan studenten wier ouders een hoger inkomen hebben en studenten die een aanvullende beurs ontvangen;
  • het gevolg hiervan is dat er teveel druk ligt op deze studenten om extra te lenen en/of teveel uren naast hun studie te werken waardoor de studie en vrijwilligersactiviteiten in de verdrukking komen.


De ondergetekende partijen overwegen dat:

  • er vanuit de politiek en het maatschappelijk middenveld meerdere coalities zijn gevormd die zich inzetten voor de verbetering van de positie van jongeren, zoals coalitie Y en het SER-jongerenpanel;
  • het belang om inkomensondersteuning voor studenten beter te gaan regelen een concrete afspraak tussen partijen verdient.


De ondergetekende partijen spreken af dat:

  • zij zich verbinden aan het principe dat de meeste studenten een studiebeurs nodig hebben;
  • er derhalve tenminste een studiefinanciering moet zijn die ook kinderen van ouders met een middeninkomen een beurs geeft;
  • de extra investering hiervoor niet ten koste mag gaan van de kwaliteitsgelden voor het Hoger Onderwijs; 
  • dit gezamenlijk tot inzet te maken van onderhandelingen wanneer zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de vorming van een volgend kabinet.

Jan Paternotte (D66)
Roelof Bisschop (SGP)