17 april 2024

Stem SGP, ook vanuit het buitenland!

6 juni 2024 is een beslissend moment voor het voortbestaan van een helder Bijbels geluid in het Europees Parlement. SGP en ChristenUnie hebben niet langer een gezamenlijke lijst en staan nu ieder voor zich voor de uitdaging het vereiste aantal stemmen voor een zetel te behalen.

Europa is ver afgedwaald van zijn christelijke wortels en waarden. Er waait een gure seculiere wind. Denk aan de beschermwaardigheid van het leven, de visie op man/vrouw, huwelijk en gezin en de houding naar Israël. Een helder christelijk geluid is juist nu van groot belang.

Een herleving van het besef hoe goed het is te leven naar Gods heilzame inzettingen, dát is wat niet alleen Nederland, maar ook Europa nodig heeft. De uitslag van de verkiezingen zal sterk bepalend zijn voor de koers van de Europese Unie en daarmee ook voor de beleidskaders waarmee Nederland te maken krijgt.

Ook een kleine christelijke partij kan invloed hebben, dat leert de praktijk. Een parlementariër kan een thema agenderen, ten gehore van honderden parlementsleden een stemverklaring afgeven of bijvoorbeeld verkozen worden tot een van de zeven onderhandelaars op een belangrijk EU-beleidsthema.

Wat het christelijke getuigenis betreft: een klein lichtje kan een grote donkere ruimte verlichten. Een beetje zout is smaakmakend en bederfwerend (Matth. 5:13-16). Het doet denken aan Daniël, die aan het Babylonische hof vrijmoedig stond voor Bijbelse waarden en normen en liet zien dat het goed is om God te dienen.

Kies voor het behoud van een helder Bijbels geluid in Europa. Neem uw verantwoordelijkheid en breng uw stem uit op donderdag 6 juni D.V. We willen u vragen om dit getuigende werk ook mee te nemen in uw gebed.


Een aanvraag indienen voor stemmen vanuit het buitenland kan tot 25 april via de website van Gemeente Den Haag.

Download hier de flyer.