3 april 2020

Sluiten kolencentrales nu is onwijs

De SGP zet stevige vraagtekens bij de aankondiging van het kabinet dat het de Nederlandse kolencentrales op dit moment verder de duimschroeven wil gaan aandraaien. SGP-kamerlid Stoffer is hier erg kritisch over. Niet alleen de inhoud van het aangekondigde besluit is discutabel, maar de timing juist nu zoveel bedrijven in de grootst mogelijke problemen zitten zit hem dwars.

Eerder liet het kabinet nog weten vanwege de coronacrisis even pas op de plaats te maken op dit punt. SGP-kamerlid Stoffer vindt die draai om de kolencentrale alsnog aan te pakken onverstandig: “Als we dat nu alsnog door gaan zetten, gaat dat een hele hoop geld kosten. Ik vind dat we dat geld op dit moment echt wel beter kunnen gebruiken, zeker omdat het sluiten van onze centrales nu nauwelijks zoden aan de dijk zet. Bovendien is de kans groot dat er banen verloren gaan. Dat moet je in deze crisistijd niet willen.”

Het SGP-kamerlid wijst erop dat de winst het afbouwen van de verwachte CO2-reductie op Europees niveau gering is door het waterbedeffect en het emissiehandelssysteem, waar nog bij komt dat door de coronacrisis de uitstoot van CO2 sowieso al daalt. “Ik vind het nogal wat om in een tijd waarin vrijwel alle bedrijven in zwaar weer zitten, kolencentrales de duimschroeven aan te draaien, en ook nog eens als daar nauwelijks winst van te verwachten is. Dat is niet wijs.”

Stoffer heeft over de Nederlandse kolencentrales schriftelijke vragen gesteld aan minister Wiebels van Economische Zaken en Klimaat. Ze staan hieronder:  

Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat het kabinet de productie van kolencentrales omlaag wil brengen.­.

 

  1. Klopt het bericht dat het kabinet inzet op verlaging van de productie van kolencentrales om aan de Urgenda-opgave te voldoen?
  2. Hoeveel CO­2-reductie wilt u hiermee behalen?
  3. Hoeveel budget heeft u beschikbaar voor de genoemde productieverlaging?
  4. Kunt u een schets geven van het traject dat u wilt volgen?
  5. Deelt u de mening dat de hoeveelheid CO2-reductie op Europees niveau heel beperkt zal zijn, gelet op het Europese emissiehandelssysteem en het waterbedeffect?
  6. Hoeveel CO2-reductie zal naar verwachting gerealiseerd worden vanwege de economische terugval en de enorme beperking van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de Corona-crisis?
  7. Acht u het investeren van overheidsgeld in de genoemde productieverlaging, gelet op voornoemde beperkte effect op de Europese CO2-reductie, op de verwachte CO2-reductie als gevolg van de Corona-crisis en op het feit dat door de crisissituatie veel bedrijven op omvallen staan en steun nodig hebben, opportuun?
  8. Bent u bereid uw inzet op productieverlaging van kolencentrales te heroverwegen?