5 juli 2021

SGP: verbied dodelijk poeder Coöperatie Laatste Wil

Uit berichtgeving van de Volkskrant blijkt dat een 28-jarige vrouw, die jarenlang kampte met suïcidale gedachten, in september 2020 is overleden na het innemen van een dodelijk poeder dat door Coöperatie Laatste Wil wordt aanbevolen. Nadat ze het poeder had ingenomen, kreeg de vrouw al snel spijt en belde 112. Hulp mocht echter niet meer baten. Dit aangrijpende verhaal geeft de SGP aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het kabinet.

SGP-voorman Kees van der Staaij pleit voor een verbod op het 'levensgevaarlijke poeder' dat Coöperatie Laatste Wil aan haar leden verstrekt. Al eerder kaartte de SGP dit onderwerp aan met mondelinge vragen in de Tweede Kamer.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid over het overlijden van een 28-jarige vrouw door het dodelijke poeder van de Coöperatie Laatste Wil:

  1. Heeft u kennisgenomen van het afschuwelijke bericht dat een 28-jarige vrouw, die jarenlang kampte met suïcidale gedachten, in september 2020 is overleden na het innemen van een dodelijk poeder dat door de Coöperatie Laatste Wil wordt aanbevolen?
  2. Bent u het ermee eens dat de Coöperatie Laatste Wil levensgevaarlijk bezig is en het kabinetsbeleid om suïcides tegen te gaan ondermijnt? Geeft deze berichtgeving u aanleiding tot het definitief verbieden van de activiteiten van de Coöperatie Laatste Wil?
  3. Deelt u de vrees van onder andere 113 Zelfmoorpreventie dat het laagdrempelig aanbieden van informatie over zelfmoordmethoden door de Coöperatie Laatste Wil de drempel tot zelfdoding voor jonge mensen met psychische of psychiatrische problemen verlaagt? 
  4. Hoe vaak is er op basis van de cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) sprake geweest van overlijden ten gevolge van inname van het ‘zelfdodingspoeder’ dat Coöperatie Laatste Wil aanbeveelt? Kunt u deze cijfers aanleveren van 2017-heden en categoriseren op leeftijd? 
  5. Wat is uw reactie op de uitspraak van toxicoloog Antoinette van Riel van het NVIC: ‘Er zitten veel gevallen bij van mensen die het spul in een opwelling lijken te hebben genomen. Zeker niet alleen 60-plussers, maar ook dertigers, twintigers en zelfs enkele tieners.’?
  6. Kunt u een update geven van de maatregelen die in 2018 zijn genomen om beschikbaarheid en het gebruik van bepaalde chemische stoffen voor suïcide tegen te gaan? (‘Maatregelen stoffen bij suïcide’, Kamerstukken 2017-2018, 32 793, nr. 325.)
  7. Wat kunt u melden over het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie inmiddels is gestart naar de dood van deze 28-jarige vrouw? Heeft dit onderzoek ook betrekking op de vraag of de Coöperatie Laatste Wil de wet heeft overtreden, aangezien hulp bij zelfdoding, of het verschaffen van middelen daartoe, strafbaar is? Hoe vaak is er inmiddels aangifte gedaan tegen de Coöperatie Laatste Wil?
  8. Eerder gaf u aan dat vervolging van Coöperatie Laatste Wil niet mogelijk was, omdat,  ‘(…)voor zover bekend, niet is voldaan aan de bijkomende voorwaarde dat sprake moet zijn van een geslaagde zelfdoding’. (Kamerstukken 2019-2020, 32 647, nr. 79, p. 1) Is met het verhaal van deze 28-jarige vrouw wel voldaan aan deze voorwaarde?
  9. Bent u bereid om opnieuw te onderzoeken of het verschaffen van informatie over dergelijke stoffen aan particulieren met het doel om suïcide mogelijk te maken strafbaar kan worden gesteld?
  10. Kunt u de brief delen die het Openbaar Ministerie eerder naar de Coöperatie Laatste Wil stuurde, waarin het OM de waarschuwing gaf dat de coöperatie zich met de handleiding in een grensgebied bevindt? (Kamerstukken 2019-2020, 32 647, nr. 79, p. 2.)