30 september 2021

SGP: treed op tegen werkgevers die vaccinatie verplichten

Volgens de nieuwswebsite NU.nl gaat het ministerie van SZW niets doen tegen werkgevers die hun personeel verplichten om zich te laten vaccineren. SGP-Kamerlid Chris Stoffer is hierover verontwaardigd en stelt met spoed schriftelijke Kamervragen.

"Er is 45 miljoen euro uitgetrokken voor de handhaving van de coronapas, maar er wordt niet opgetreden tegen werkgevers die hun personeel verplichten om zich te laten vaccineren, terwijl dat gewoon verboden is," aldus  Stoffer, "de regering moet hiertegen optreden, en als dat juridisch gezien niet kan: zo snel mogelijk een spoedwet maken."

Lees hieronder de schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Ministerie kan niets doen tegen bedrijven die vaccinatiebewijs eisen’:

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Ministerie kan niets doen tegen bedrijven die vaccinatiebewijs eisen’ op NU.nl van 30 september jl.?[1]
  2. Kunt u herbevestigen dat het op dit moment verboden is voor werkgevers van hun werknemers een vaccinatiebewijs te eisen om toegang te verkrijgen tot hun fysieke werkomgeving?
  3. Klopt het dat u, vanwege het ontbreken van een wettelijke basis daarvoor, niet kunt optreden tegen werkgevers die toch een vaccinatiebewijs van hun werkgevers eisen?
  4. Bent u bereid om per spoedwet een dergelijke juridische basis te creëren zodat u wel kunt optreden tegen werkgevers die een vaccinatiebewijs eisen van hun werknemers
  5. Bent u tevens bereid werkgevers er in de tussentijd nadrukkelijk op te wijzen dat het eisen van een vaccinatiebewijs van werknemers verboden is?
  6. Kunt u deze vragen, gegeven de urgentie, per ommegaande beantwoorden?

Maandag stelde Stoffer samen met Van der Staaij ook al een serie spoedvragen over de coronapas.