2 oktober 2020

SGP positief over stevige verbouwing coronawet

De SGP heeft samen met andere partijen in de afgelopen weken voorstellen gedaan om de coronawet flink te verbouwen. Als deze noodzakelijke stevige wijzigingen worden doorgevoerd, én er lopende het debat geen verslechteringen worden doorgevoerd, kan de SGP akkoord gaan met de wet.

Kees van der Staaij: “Hiermee zetten we grote stappen vooruit ten opzichte van de huidige noodverordeningen waaraan iedereen zich nu moet houden. Op basis daarvan kan de regering grondrechten te makkelijk inperken en heeft de volksvertegenwoordiging het nakijken. Voor mij was het een harde eis dat niet de regering, maar het parlement het laatste woord heeft.”

De gewijzigde coronawet biedt een betere juridische basis voor de maatregelen en een betere bescherming voor de burger. Van der Staaij: “We hebben van het begin af aan gezegd dat de maatregelen beslist niet verder mogen gaan dan echt nodig is en niet langer mogen duren dan strikt noodzakelijk. Er dient bij dit soort wetgeving te allen tijde ruimte te zijn voor een politieke eindafweging. Daarmee zijn we af van de noodverordeningen die nu gelden en waar het parlement geen greep op heeft.

De belangrijkste voordelen van de gewijzigde coronawet:

  • Het parlement krijgt het laatste woord;
  • Grondrechten en vrijheden van burgers worden beter beschermd (zoals kerkdiensten en het bezoek aan ouderen en zieken);
  • De carte blanche van de minister vervalt, hij kan dus geen maatregelen meer nemen die niet in de wet staan;
  • De werkingsduur van de wet is beperkt tot drie maanden;
  • De boetes voor overtredingen gaan drastisch omlaag (van 390 naar 95 euro);
  • We zijn af van de noodverordeningen;
  • De maatregelen worden om de drie maanden getoetst door de Raad van State;
  • Er komt geen vaccinatieplicht.