8 juli 2020

SGP mordicus tegen verlaging parkeertarieven Tesla-rijders

De regering heeft vandaag een wetsvoorstel ingediend om gemeenten ruimte te geven om de parkeertarieven voor elektrische auto’s te verlagen of zelfs gratis te maken. De SGP is hier mordicus op tegen.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: ‘Het is aan alle kanten een slecht voorstel. Onderzoeken laten zien dat verlaging van de parkeertarieven maar een hele kleine stimulans is voor het kopen van een elektrische auto, laat staan dat het een bijdrage levert aan de lokale luchtkwaliteit. De Raad van State is dan ook uiterst kritisch over het plan van de D66-bewindslieden Van Veldhoven en Ollongren. Bovendien is een grote groep mensen gewoon niet in staat om een Tesla of een andere elektrische auto te kopen. Het eind van het liedje zal zijn dat voor hen de parkteertarieven omhoog gaan en zij het gelag moeten betalen, terwijl verschillende gezinnen al moeilijk rond kunnen komen. Het is oneerlijk en jaagt de tweedeling in de samenleving aan. Het ondermijnt ook het draagvlak voor verduurzaming!’