18 januari 2021

SGP: wonen en reizen

Deze week besteedt de SGP speciale aandacht aan het onderwerp ‘wonen en reizen’. Een onderwerp waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. De partij richt zich met name op de grote krapte op de huizenmarkt en de slechte bereikbaarheid van regio’s.

Onlangs luidden gemeenten in Zuid-Holland de noodklok over het grote tekort aan woningen. Jongeren, starters, ouderen, huurders en anderen kunnen nauwelijks meer aan een betaalbare woning komen. Het blijkt een moeilijke, misschien wel onmogelijke, opdracht om voor genoeg woningen te zorgen. Laat staan om dat te doen én aan alle duurzaamheidseisen te voldoen. De SGP wil dat het komende kabinet meer aandacht schenkt aan dit groeiende probleem. Van belang is ook dat het Rijk hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en samen met provincies en gemeenten de schouders eronder zet. Volgens de partij draait het hierin wel om ‘bouwen en bewaren’. “Niet zomaar landelijke gebieden volbouwen, maar zorgvuldig met de natuur en de beschikbare ruimte omgaan,” aldus Kamerlid Roelof Bisschop. 

SGP: meer woningen en bereikbare regio's

Wat betreft de bereikbaarheid van de regio’s moet de focus ook wel echt verbreden. Het Rijk en de provincies zijn vooral bezig met in het oog springende regionale en nationale verbindingen, maar lokaal zijn er steeds meer bereikbaarheidsproblemen. Kamerlid Chris Stoffer: “Als je op de snelweg goed door kunt rijden, terwijl je vervolgens kort na de afslag een half uur vertraging oploopt, heeft die snelwegverbreding minder zin dan het lijkt.” Daarom moeten er meer overstappunten van auto naar ov komen. Ook moeten er meer regionale treinstations en intercitystops komen zodat regionale gemeenten zoals Harderwijk, Barneveld-Noord en Dordrecht beter verbonden worden aan de Randstad. De SGP roept al lange tijd op voor meer aandacht voor de bereikbaarheid van de regio’s buiten de Randstad, en wil dat hier de komende kabinetsperiode ook veel geld in gestoken wordt.