15 februari 2021

SGP: Gewoon groen doen

De mens kreeg na de schepping van God de opdracht de aarde te bouwen en bewaren zoals een rentmeester dat doet. Na de zondeval kwam alles in een ander licht te staan. Beheren ontaardde in exploiteren. Vandaag de dag zien we allerlei gevolgen voor mens en natuur, de grond, het water en de lucht. De vraagstukken rond klimaat en energie zijn complex en het antwoord niet eenduidig. Daarom geeft de partij deze week extra aandacht aan dit onderwerp.

De SGP ziet twee grote gevaren: Dat is aan de ene kant net doen alsof er niks aan de hand is en alles vanzelf wel weer beter wordt. Dat is struisvogelpolitiek. Maar even onverstandig is het om al onze energie te steken in plannen die niet realistisch zijn en waarin de verhouding tussen kosten en onzekere baten zoek is. Zo maakbaar is het allemaal niet, en het klimaat al helemaal niet.

De SGP is voor een nuchter beleid met concrete maatregelen en haalbare doelen die écht zoden aan de dijk zetten vanuit het principe van de voorzorg. Het is altijd verstandig om zuinig te zijn met energie en zo weinig mogelijk kwalijke stoffen uit te stoten. De maatregelen die we nemen moeten technisch haalbaar, voor iedereen betaalbaar en de energievoorziening moet ook op de lange termijn betrouwbaar zijn. In het vertrouwen dat zo, stap voor stap, verbetering zichtbaar wordt. Energiearmoede moeten we voorkomen: het mag niet gebeuren dat huishoudens een heel hoge energie- en brandstofrekening krijgen, maar geen geld hebben voor isolatie of een elektrische auto.

Al lange tijd pleit de partij in de Tweede Kamer voor een nuchter energiebeleid: gewoon groen doen. Zo begint verduurzaming van de energievoorziening bij besparen op energie door bijvoorbeeld isolatie van gebouwen en huizen. Richting 2050 streeft de SGP daarom naar een derde minder energiegebruik dan nu. De energie die dan nog nodig is moet zo duurzaam mogelijk geproduceerd worden. De partij wil dan ook steun en ruimte voor innovatieve ondernemers met duurzame technieken. Voor alles blijft gelden: haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar.