12 april 2021

SGP en GL: meer aandacht voor rouw na miskraam en geboorte levenloos kind

SGP-Kamerlid Chris Stoffer en GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug willen dat het taboe op miskraam en de geboorte van een levenloos kind in Nederland wordt doorbroken. De partijen vinden dat er meer oog moet zijn voor rouw en verwerking. Vanmiddag deed minister Koolmees de toezegging aan SGP en GroenLinks om hier onderzoek naar te doen.

Al eerder voerden SGP en GroenLinks het pleidooi voor de invoering van rouwverlof.

GroenLinks en SGP deden hun voorstel maandag tijdens de behandeling van de Wet Betaald ouderschapsverlof in de Tweede Kamer. De Kamerleden verwijzen voor hun plan naar Nieuw-Zeeland. Daar nam het parlement recent een wetsvoorstel aan waarin wordt geregeld dat ouders bij miskraam of de geboorte van een levenloos kind drie dagen doorbetaald verlof krijgen. “Een hele goede stap. Laten wij daar een voorbeeld aan nemen!”, aldus de politici.

Chris Stoffer (SGP): “Naast de mooie momenten in het leven moeten we in onze verlofregelingen meer oog hebben voor de donkere en droevige kant die er ook is. Een zwangerschap die onverwacht eindigt in een miskraam of een kindje dat dood wordt geboren heeft een enorme impact op ouders. Bij zo’n ingrijpende gebeurtenis wil je niet meteen weer op de bouwplaats of op kantoor verwacht worden. Eerst moet dit hevige verdriet enigszins een plaatsje krijgen. In Nederland hebben we hier nu onvoldoende voor geregeld. Ouders melden zich soms ziek omdat ze anders alweer aan het werk moeten.”

Senna Maatoug (GroenLinks): “Het verliezen van je kind door doodgeboorte of een miskraam heeft vaak een enorme impact op het leven van ouders. Mensen die dit overkomt, durven dit vaak niet bespreekbaar te maken. Ze houden het voor zichzelf. Daarom krijgen zij niet de juiste hulp, en kunnen werkgevers hier niet goed op inspelen. Daarom is het goed als het kabinet zich inspant om meer aandacht te besteden aan dit onderwerp.”