27 november 2019

SGP en GroenLinks: meer ruimte voor rouw op het werk

Op de werkvloer moet meer ruimte komen voor rouwverwerking. Zo moeten meer werkgevers rouwverlof mogelijk gaan maken. Dat staat in het Manifest ‘Ruimte voor rouw’ dat SGP en GroenLinks vandaag aanbieden aan Minister Koolmees bij de begrotingsbehandeling Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Download hier het manifest.

Meer ruimte voor rouw op de werkvloer is niet alleen belangrijk vanuit menselijk oogpunt, vinden GroenLinks en SGP. Het voorkomt ziekteverzuim en bevordert het algemeen welzijn van medewerkers, daar zijn ook werkgevers bij gebaat. Het aantal cao’s waarin afspraken staan over rouwverlof en -begeleiding is echter beperkt. Daarom willen SGP en GroenLinks dat de Minister werkgevers gaat aansporen hiermee aan de slag te gaan.

“Hoe pijnlijk ook: verlies hoort bij het leven. Rouwen is cruciaal om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Werknemers moeten ervaren dat hiervoor ruimte is. Dat voorkomt onnodig ziekteverzuim en draagt uiteindelijk bij aan meer gezonde en prettige werkomstandigheden”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: “Het is heel zwaar om een dierbare te verliezen. Je moet de tijd kunnen nemen om daar bij stil te staan en dat te verwerken, zonder dat je je richting je baas schuldig voelt. Ook voor het regelen van praktische dingen is tijd nodig. Als je daarnaast ook nog gewoon doorwerkt, kan dat later resulteren in langdurig ziekteverzuim. Dat is uiteindelijk ook voor een werkgever nadelig.”

Groenlinks en SGP willen daarom de ondersteuning van nabestaanden verbeteren. Zo kunnen overheidsinstanties zoals UWV en gemeenten meer doen om voorlichting te geven over bijvoorbeeld de aanvraag van uitkeringen en andere hulp. Ook pleiten GroenLinks en SGP voor voldoende subsidie voor steunpunten waar burgers en werkgevers terecht kunnen, zoals het Landelijk Steunpunt Verlies.

De partijen willen dat er meer kennis komt op de werkvloer over het rouwproces, bijvoorbeeld door het voorlichten van arbo- en bedrijfsartsen over dit onderwerp. En omdat er weinig onderzoek is gedaan naar de impact van rouw op de werkvloer, zou rouwgerelateerd ziekteverzuim beter geregistreerd moeten worden.