17 december 2020

Schriftelijke vragen over de gevolgen van de hoge ODE-heffing

De belasting op elektriciteit voor onder meer glastuinbouwbedrijven is de laatste jaren enorm gestegen. De SGP heeft hier vaak aandacht voor gevraagd en ook voorstellen gedaan om de belasting minder snel te laten stijgen. Helaas is daar niet naar geluisterd. Nu gebeurd waar de SGP al vaak voor gewaarschuwd heeft: door de hoge heffing gaan ondernemers weer over van elektriciteit naar gas. Juist koplopers op het gebied van duurzaamheid worden hard geraakt. Dat is precies wat we niet moeten willen! Vandaar de volgende schriftelijke vragen:

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Koppert Cress schakelt weer over van groene stroom op gas: ‘Ik word hier echt verdrietig van’?
  2. Heeft u kennisgenomen van de omschakeling van Koppert Cress van stroom naar gas in verband met de enorme verhoging van de ODE-heffing voor stroom?
  3. Bent u bekend met het feit dat Koppert Cress een koploper was op het gebied van duurzaamheid, doordat er voor 100% gebruik werd gemaakt van groene energie, en daar dit jaar zelfs een prijs in het kader van Duurzaam Ondernemerschap voor gewonnen heeft?
  4. Deelt u de analyse dat naast Koppert Cress veel meer bedrijven in onder meer de glastuinbouw terug zullen gaan van stroom naar gas dan wel de gewenste elektrificatie in de ijskast zullen zetten?
  5. Bent u van mening dat juist ondernemingen die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid door de verhoogde ODE-heffing grote nadelen ondervinden?
  6. Hoe is de genoemde beweging (in vraag 4) te rijmen met de gewenste elektrificatie zoals genoemd in het Klimaatakkoord?
  7. Kunt u inzicht geven in de wijze waarop de compensatiemiddelen voor de genoemde verhoging van de ODE-heffing ingezet zullen worden?
  8. Zijn er al middelen verstrekt uit de compensatieregeling? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u, gelet op het signaal dat bedrijven vanwege de ODE-heffing voor stroom daadwerkelijk teruggaan van stroom naar gas, bereid op korte termijn de verhoogde tarieven voor de ODE-heffing voor stroom in de derde schijf te heroverwegen?