9 november 2020

Presentatie verkiezingsprogramma 2021-2025

‘In vertrouwen’. Dat is het motto waarmee de SGP de Kamerverkiezingen ingaat. Het is ook de titel van het SGP-verkiezingsprogramma. De SGP presenteerde dat programma vandaag niet tijdens een persconferentie, maar als gevolg van de coronacrisis virtueel vanuit een studio in Bennekom.

Bekijk hier het verkiezingsprogramma en ander verkiezingsnieuws

Het motto ‘In vertrouwen’ is bewust gekozen om in een tijd die gestempeld wordt door wantrouwen, kiezers houvast en uitzicht te geven. Lijsttrekker Kees van der Staaij zei daarover bij de presentatie dat dat vertrouwen een geloofsvertrouwen is. “Geloof en vertrouwen horen bij elkaar. Wij geloven dat er een levende God is Die regeert. Dat geeft rust en vertrouwen, ook in deze onzekere tijd.”

Het SGP verkiezingsprogramma spitst zich toe op drie thema’s:
Leven. Gezin. Nederland.

Leven
De SGP blijft erop hameren dat het niet normaal is dat een op de zeven zwangerschappen wordt afgebroken en er jaarlijks een eind wordt gemaakt aan het leven van ongeveer 30.000 ongeboren kinderen. 

Een concreet punt dat de SGP noemt is dat vrouwen en meisjes ook onder druk van familie, partner of de omgeving tot abortus besluiten. Daar moet meer tegen worden opgetreden. De SGP wil dat dwang en druk op vrouwen om een abortus te ondergaan nadrukkelijk strafbaar wordt gesteld. Iedere vrouw die abortus overweegt, wordt hier door de arts duidelijk op gewezen.

Andere punten:

 • Betere palliatieve zorg, juist ook voor kinderen.
 • Meer waardering voor zorgwerkers, en betere ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Geen voltooid-leven-wet, maar juist betere hulp en begeleiding voor mensen met een doodswens.
 • Goed beheer van natuur en landschap.
 • Klimaatmaatregelen moeten haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar zijn.

Gezin
De SGP onderstreept de waarde van het klassieke gezin, ‘de vertrouwde hoeksteen van de samenleving’. “Waar gezinnen floreren, bloeien mannen en vrouwen en kinderen op.” Daarom veroordeelt de SGP de ‘fiscale afstraffing’ van eenverdieners. De SGP wil dat de grote belastingdruk voor eenverdieners wordt aangepakt, dat hier eindelijk écht werk van wordt gemaakt.

Enkele andere punten:

 • Relatieondersteuning komt in basispakket zorgverzekering.
 • De kinderbijslag en het kindgebonden budget moeten omhoog.
 • Bij de geboorte van een vierde kind krijgt een gezin €1000 extra.
 • Reclame voor overspel moet worden verboden.

Nederland 
Opvallend in het programma is dat de SGP tot de ‘nuchtere’ conclusie komt dat de euro “zo op den duur economisch en financieel niet te houden is.” Daarom wil de SGP dat er serieus gekeken gaat worden naar een alternatief voor de eenheidsmunt. Ook maakt de SGP zich zorgen over de toenemende ‘machtshonger’ van Brussel. 

Een aparte passage staat in het programma over de islam. Ook in Nederland ligt het gevaar van aanslagen en terreur op de loer. Dat docenten in Nederland moeten onderduiken vanwege dreiging en intimidatie na het vertonen van een tekening, is een regelrechte schande, zei Van der Staaij bij de presentatie van het rapport. In het programma constateert de SGP dat megamoskeeën en luide oproepen tot gebed om voor Allah op de knieën te gaan ongewenst zijn. Meer actie is nodig om te voorkomen dat de radicale islam in Nederland verder voet aan de grond krijgt.

Andere punten:

 • Nederland moet de ambassade in Israël verhuizen naar Jeruzalem.
 • Minder financiële en administratieve lasten voor ondernemers in het mkb. Voor elke regel die erbij komt, moeten er twee verdwijnen.
 • Boeren en vissers, die steeds meer in de knel komen, moeten een eerlijke boterham kunnen blijven verdienen. Er moet meer perspectief worden geboden op een onbedreigde bedrijfsuitoefening.
 • Krijgsmacht en politie moeten materieel en personeel op orde zijn. De SGP wil daarom substantieel extra investeren veiligheid.
 • Binnen de EU moet meer ruimte zijn voor verschillende en flexibele samenwerkingsvormen. Verschil mag er zijn.
 • Nederland moet zich speciaal inzetten voor vervolgde christenen.
 • Scholen mogen niet gedwongen worden om de seculiere opvattingen over de verschillen tussen mannen en vrouwen en de geschiedenis op te leggen aan de kinderen.

In zijn toespraak bij de presentatie van het programma onderstreepte Van der Staaij het belang van de zondag. “Dé dag om al ons dagelijkse werk uit handen te geven. In de wetenschap dat Hij regeert. In het vertrouwen dat Hij weet wat goed is. Dát is de kern van politiek met de Bijbel. Dat is waar de SGP voor staat en gaat.”