30 januari 2023

Kandidatenlijst kiescollege niet-ingezetenen voor Eerste Kamer

Op maandag 30 januari 2023 was de kandidaatstelling voor het Kiescollege niet-ingezetenen. Via deze verkiezing kunnen Nederlanders in het buitenland invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

De SGP presenteert deze kandidatenlijst:

  1. C.R. (Kees) Bos (België)
  2. J.C. (Jacques) Bazen (Duitsland)
  3. J.H. (Jan) Adriaanse (Duitsland)
  4. P.E.B. (Pieter) van Ojen (Albanië)

Meer informatie over het kiescollege niet-ingezetenen